Uw partner in finance
Viewing posts categorised under: Nieuws

Vacature: Hoofd samenstelpraktijk/compliance-specialist

by LION Finance in Nieuws

LION Finance is op zoek naar:

Hoofd samenstelpraktijk/compliance-specialist die met ons naar morgen wil kijken

In de filosofie van LION Finance gaat het erom relaties in staat te stellen naar vandaag èn morgen te kijken. Vandaar het CFO to Share programma. Om ondernemingen/organisaties uit te rusten met financiële expertise in eigen huis. Niet alleen om werk uit handen te nemen, problemen op te lossen en de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren. Maar ook om te helpen een ‘vooruitkijkspiegel’ te creëren die het ondernemers en directies gemakkelijker maakt op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Aangevuld met de meest complete financiële services die een onderneming/organisatie zich maar kan wensen.

Dat is de wereld van LION Finance. En die wereld groeit snel. Vandaar dat wij binnen onze bredere compliance- en adviespraktijk ruimte hebben voor een ervaren compliance-specialist met de kwaliteiten en ervaring om deze samenstel- en aangiftepraktijk aan te sturen. Met als doel om, in samenwerking met junior en senior medewerkers van kantoor, het volgende te realiseren:

 • Het reviewen en verzorgen van jaarrekeningen en aangiftes voor onze klanten;
 • Het implementeren en monitoren van een rapportagetool bij geselecteerde klanten;
 • Het onderhouden van contact met de klanten in jouw portefeuille;
 • Maand-, kwartaalrapportages en jaarrekeningen bespreken met klanten;
 • Het fungeren als sparringpartner van de ondernemer op financieel en fiscaal terrein.

Bedrijfsprofiel

LION Finance is een financiële dienstverlener die vandaag aan morgen werkt. Niet alleen in haar dienstverlening, maar ook op het gebied van automatisering, services en dynamiek. In een prettige en informele werksfeer, met een sterke collegialiteit. Voor zowel not-for-profit klanten als relaties in het MKB-segment. In die omgeving wordt veel van je gevraagd, maar kun je tegelijk het maximale uit jezelf halen. Opnieuw: voor vandaag èn morgen. Uiteraard uitstekend begeleid en gecoacht.

Vergoeding

Is dit iets voor jou, dan bieden wij je naast een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zowel ontwikkelingsmogelijkheden als de mogelijkheid werkdagen flexibel in te delen.

Functie-eisen

De collega die wij zoeken herkent zich in het volgende:

 • Je kunt je vinden in de filosofie van LION Finance;
 • Afgeronde HBO-opleiding: Accountancy, Bedrijfseconomie of vergelijkbaar;
 • Minimaal 7 jaar ervaring binnen ons werkveld en specifiek de samenstel- en aangiftepraktijk;
 • Je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig aan de slag te gaan;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden en opleiden van collega’s;
 • Je hebt de kwaliteit om de samenstelpraktijk aan te sturen en naar een hoger plan te krijgen;
 • Je bent leergierig en hebt de ambitie om elke opdracht tot een succes te maken;
 • Je bent representatief, enthousiast en kwaliteitsgericht.

Locatie

Den Haag

Ben je geïnteresseerd, neem dan vandaag nog contact op met Jeroen Rondeel
(E: jeroen.rondeel@lion-finance.nl). Want wie weet maak je morgen deel uit van ons team.

Read more

Ondernemers: wel eens een vooruitkijkspiegel gezien?

by LION Finance in Nieuws

Read more

Verkopen van je bedrijf: het gaat niet alleen om geld!

by LION Finance in Nieuws

Steeds meer ondernemers zetten hun bedrijf te koop, in de hoop zo te profiteren van de hoge prijzen die op dit moment voor ondernemingen worden betaald. Dit stond gisteren te lezen in Het Financieele Dagblad. Gebaseerd op een analyse van meer dan tweeduizend overnames door de krant in samenwerking met het adviesbedrijf EY. Met als opvallende constatering: hoewel er minder bedrijven te koop staan dan er kopers zijn, daalt het aantal transacties niet. Kennelijk is de markt zo goed, dat ondernemers die niet voorheen niet wilden verkopen dat nu wel doen, waardoor het aantal overnames op peil blijft.

Het is de droom van menige ondernemer. Een bedrijf opzetten, uitbouwen en dan verkopen. Je merkt het ook binnen ondernemersverenigingen. Mensen die kunnen zeggen ‘ik heb (net) mijn bedrijf verkocht’ mogen in hun omgeving op extra aandacht en respect rekenen. Dit nog los van de financiële opbrengst. Je behoort dan tot de club van ‘geslaagde entrepreneurs’.

In die zin is er – dat blijkt uit de analyse van EY en Het Financieele Dagblad – in het Nederlandse ondernemerslandschap ook een kentering gaande. Met name de wat jongere ondernemers gaan niet meer voor een leven lang bouwen en ontwikkelen van één bedrijf. Zij vinden het heel normaal om na vijf of tien jaar hun bedrijf te verkopen en dan weer iets anders te gaan doen.

Niet vanzelf

Maar tot het ‘exclusieve clubje’ gaan behoren, gaat in de meeste gevallen niet vanzelf. Uiteindelijk moet een bedrijf ook verkoopklaar zijn. Maar wat betekent dat? Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe werkt het ná zo’n transactie? Of andersom: stel dat je wilt gaan ondernemen en een bedrijf op het oog hebt. Waar moet je dan op letten? En hoe kun je zoiets financieren? Vragen genoeg dus. En verschil in antwoorden ook, zo blijkt. Met één ‘zekerheid’: het gaat niet alleen over geld.

Ten eerste is de branche waarin je opereert van belang. EY en Het Financieele dagblad geven aan dat vooral wordt gejaagd op bedrijven in de technologie-, media- en telecomsector. Ook omdat de enorme technologische ontwikkeling vraagt om ‘goeie mensen’ die moeilijk zijn te vinden, maar vaak wel in die over te nemen bedrijfjes zitten. Dus is een overname dan het alternatief voor een kostbaar arbeidsmarkt- en opleidingstraject. Daarnaast is duidelijk dat vooral bedrijven met een stabiele en voorspelbare kasstroom in de belangstelling staan. Want degene die overneemt wil zoveel mogelijk zekerheid dat de investering binnen afzienbare tijd kan worden terugverdiend. En dus is het logisch dat de koop van deze bedrijven betrekkelijk gemakkelijk is te financieren.

IJkpunten

Maar er zijn nog veel meer ijkpunten. De positie binnen de markt bijvoorbeeld, de toegevoegde waarde die wordt geleverd en het onderscheidend vermogen dat wordt gegenereerd. Reken maar dat je je bedrijf zónder deze elementen niet goed zult kunnen verkopen. Bovendien: de waarheid van een overname ligt in de toekomst. Dus moet een ondernemer die aan verkoop denkt beschikken over een klinkende strategie. En daarbij vooral ook denken vanuit de toegevoegde waarde van de onderneming voor de koper. Verder moet deze beschikken over een managementteam dat in staat is die strategie met de medewerkers waar te maken. Zijn de processen op orde en beschikt de onderneming over een ICT infrastructuur die deze processen ondersteunt? Is de financiële huishouding op orde, zoveel mogelijk geautomatiseerd en gericht op de blik naar voren? Het is allemaal van invloed op de vrije kasstromen in de toekomst en daarmee op de verkoopprijs. En van de andere kant: als koper zijn dit de zaken die je inzichtelijk wilt krijgen om te bepalen hoe de winstgevendheid op termijn kan worden verbeterd. En hoe je daarmee de gedane investering kunt terugverdienen. Daarom is het ook belangrijk precies te weten welke informatie in welk stadium van het verkoopproces (van connectie tot transactie) op tafel moet komen, om een optimaal verkoopresultaat te bereiken.

Integraal

Eigenlijk is het in de basis heel simpel: een succesvolle onderneming kun je alleen aan de hand van integraal bedrijfsdenken creëren. Dus kun je een succesvolle overname of verkoop óók alleen realiseren met een team waarin de vereiste competenties goed zijn afgedekt. Maar uiteindelijk zijn het de CEO en de CFO die het na de transactie moeten waarmaken. Dat geldt voor grote corporates, maar evenzo in het MKB. De CEO, de ondernemer, heeft daarbij een rol naar buiten, in de markt, terwijl de CFO de architect is van de nieuwe organisatie. Lion Finance maakt dat mogelijk via haar CFO-to-share concept. Een financiële topprofessional die zich parttime – dus betaalbaar voor het MKB – als een èchte CFO gedraagt. Die niet alleen gaat over de cijfers en geld, maar zich ook bemoeit met de rest van de onderneming.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/verkopen-van-je-bedrijf-het-gaat-niet-alleen-om-geld-koos-woltjes/

Read more

Betalingstermijnen MKB is een gedeelde verantwoordelijkheid

by LION Finance in Nieuws

Grote ondernemingen moeten hun rekeningen niet binnen zestig maar dertig dagen betalen. Daarvoor pleit MKB-Nederland vandaag in een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken. Volgens MKB-Nederland komen veel kleine en middelgrote bedrijven in de knel omdat za lang op hun geld moeten wachten. Volgens MKB-Nederland is de wachttijd na jaren van daling weer toegenomen naar gemiddeld rond de 40 dagen (bij een wettelijke termijn van zestig dagen).

De oproep om de betaaltermijn van zestig naar dertig dagen te brengen is niet nieuw. Zo zet sinds 2015 ‘Betaalme.nu’ – als niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland – zich in om te zorgen dat MKB-bedrijven sneller worden betaald. Inmiddels hebben 59 grote bedrijven zich gecommitteerd aan de afspraak met Betaalme.nu om kleine bedrijven binnen dertig dagen te betalen. Maar het doel was dat minimaal vijfhonderd van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief zouden aansluiten. Dus reden genoeg voor MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhoff om zich (opnieuw) tot de staatssecretaris te wenden.

Cashplanning

De oproep van MKB-Nederland en het initiatief van Betaalme.nu kan alleen maar worden ondersteund. Maar dit laat onverlet dat het issue breder is dan met de ‘betaaltermijn-oproep’ wordt gesuggereerd. Want lange betaaltermijnen hebben alles te maken met ‘cashplanning’. Vroeger een tak van sport voor uitsluitend grote ondernemingen, maar tegenwoordig weldegelijk een terrein waar ook het kleine en middelgrote bedrijf niet aan ontkomt. Ondernemen zonder cash gaat immers niet. Dus is het belangrijk de financiële stromen binnen het bedrijf goed in beeld te hebben, te houden en te managen. Zoals je inkoop, je maandelijkse verkoop, je debiteuren, je voorspelbare uitgaven en een voldoende ruimte post ‘onvoorzien’. Dit is op zich niet heel ingewikkeld, maar als je dit als ondernemer niet permanent in beeld hebt, is elke tegenvallende betaaltermijn een reëel bedrijfsrisico.

Accuratesse

Een ander issue dat in dit verband speelt is de accuraatheid van verzonden facturen. Bij het invoeren door MKB-Nederland – enkele jaren geleden – van een ‘zwarte lijst’ van laat betalende ondernemingen en overheidsinstellingen, kwam dit punt al veelvuldig naar voren. MKB-ondernemingen die wel op tijd de rekening stuurden, maar niet de juiste gegevens (op de juiste plek) vermelden. Waardoor de – veelal geautomatiseerde – systemen binnen ondernemingen en overheidsinstellingen de factuur ‘uitspuwen’, waarna hij ‘met de hand’ moet worden verwerkt (en de teller qua verwerkingstijd weer op nul begint). Dit is nog steeds aan de orde van de dag en pleit voor een passende accuratesse en automatiseringsgraad bij het MKB.

De overheid heeft de laatste jaren haar betaalgedrag overigens sterk verbeterd, meldt MKB-Nederland vandaag. Binnen de overheid wordt de termijn van dertig dagen gehanteerd en – alhoewel het per gemeente verschilt – over het algemeen ook aangehouden. Maar ook hier is het zaak als MKB-leverancier ‘de digitale boot’ niet te missen. En wie als MKB-ondernemer ooit de facturering van een project heeft geprobeerd onder te brengen in het online facturatie-systeem van een Ministerie, weet wat hier wordt bedoeld. Daar moet je echt voor gaan zitten, en dan nog is het op sommige punten inschatten en ‘afwachten’ of de ingevoerde gegevens ook inderdaad leiden tot het gewenste resultaat.

‘Aan de bal’

Het terugdringen van betalingstermijnen is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de betalende partijen, die moeten begrijpen dat MKB-bedrijven de termijn van 30 dagen nodig hebben om hun bedrijfsvoering gezond te houden. Bovendien: de vierde industriële revolutie waar wij nu middenin zitten betekent dat productie dichter op de ‘eindklant’ komt te zitten, met als gevolg dat er meer MKB-bedrijven zullen samenwerken met grotere. Maar aan de andere kant moeten ook de MKB-ondernemingen zelf ‘aan de bal’ blijven. Ervoor zorgen dat hun cashmanagement op orde is en hun facturering foutloos verloopt.

Voor Lion Finance is het bovenstaande reden om tegen haar klanten te zeggen: jullie verdienen allemaal een CFO. Een hoogopgeleide en ervaren CFO of controller op parttimebasis en tegen een vaste prijs. Dus ook bereikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven. Om werk uit handen te nemen, problemen op te lossen en de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren. Maar ook om te fungeren als sparringpartner voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Of te helpen bij het implementeren van de bedrijfsstrategie. Praktisch en passend. Dat is de CFO to Share van Lion Finance. Meer weten? Kijk dan op https://www.lion-finance.nl/.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/betalingstermijnen-mkb-een-gedeelde-koos-woltjes/

Read more

MKB-ondernemers: begrijp dat de wereld van het geld is veranderd!

by LION Finance in Nieuws

Kleine en middelgrote bedrijven hebben nergens in Europa zoveel moeite om aan geld te komen als in Nederland. De financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod aan bancair krediet – is in Nederland veruit het grootst en zet daarmee een rem op de economische groei. Dit althans stelt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van eigen onderzoek, waarover Het Financieele Dagblad vanmorgen bericht. Waaraan Euler Hermes toevoegt: ‘voor de Nederlandse mkb’er wreekt zich het feit dat er weinig keus is. De kredietvoorziening is voor 90% in handen van een paar grootbanken. In omliggende landen – zoals Duitsland – is de concurrentie groter en zijn er voor ondernemers meer alternatieven om aan geld te komen.’

Euler Hermes heeft helemaal gelijk als zij stelt dat de banken sinds de financiële crisis qua kredietverlening scherper aan de wind zijn gaan zeilen. En het klopt ook dat het overgrote deel van de kredietvoorziening voor het MKB nog steeds in handen is van de banken. Maar het beeld dat daarmee de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven beperkt zijn, is te simpel. Want die mogelijkheden zijn er wel degelijk. Alleen moeten de MKB-bedrijven – èn de financieel adviseurs van deze bedrijven – beseffen dat de wereld van het geld is veranderd. Dat het financieren van MKB bedrijven geen recht-toe-recht-aan proces meer is, en dat er van de MKB-ondernemer en zijn/haar adviseurs meer wordt gevraagd.

Dat de banken een stuk strenger zijn geworden bij hun kredietverlening, is hen moeilijk te verwijten. Na de kredietcrisis hebben wij met zijn allen – via de parlementen – besloten dat banken niet langer de risico’s zouden mogen lopen die hadden bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis. Dus werden er regels opgesteld (zoals Basel 4) die dat moesten voorkomen. Daarnaast zijn de banken qua financieringsbesluiten meer gaan standaardiseren en automatiseren. Met als gevolg dat bepaalde financieringsaanvragen primair digitaal worden beoordeeld en afgehandeld. En die systemen laten vaker dan voorheen ‘duimen omlaag’ zien dan ‘duimen omhoog’. Niet omdat de banken het MKB niet willen financieren, maar omdat de beoordeling strikt in lijn is met de regels. En de mensen achter deze systemen niet altijd de ruimte hebben om daar flexibel mee om te gaan. Laat staan dat zij de opdracht of mogelijkheid hebben om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.

Er zijn in Nederland inmiddels veel alternatieve financieringsvormen voorhanden. Voorbeelden zijn private kredietverstrekkers als NEOS en Caple. Daarnaast is crowdfunding een van de meer prominente, met Collin Crowdfund als grootste in Nederland. Crowdfunders worden regelmatig door investeerders gebeld met de vraag om met meer financieringsaanvragen van MKB-bedrijven te komen. Er is immers veel geld in de markt en de rente op de bankrekening is op zijn zachtst gezegd niet uitdagend. Maar ook deze professionele crowdfunders zoeken naar zekerheden: de aantrekkelijkheid van hun campagnes worden immers in hoge mate bepaald door twee grootheden: het rentepercentage en de default (financieringen die niet worden terugbetaald). Dus wordt ook hier heel scherp gekeken naar de risico’s. En zul je vaak zien dat ook langs deze lijn de financieringsbehoefte van MKB-bedrijven niet volledig kan worden afgedekt.

Dus gaat het erom het beste van meerdere werelden te combineren. En daarvoor zijn een paar dingen noodzakelijk. Ten eerste: de MKB-ondernemer moet een steengoed plan hebben. En daar schort het nogal eens aan. Grote groepen MKB-ondernemers steken te weinig energie in het toekomstbestendig maken (toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen) van hun bedrijf. Dus worden kredietverstrekkers te vaak – overdreven gesteld – geconfronteerd met een ‘half A4tje en twee blauwe ogen’. Dat kan anno 2019 dus niet meer. Daarnaast is het noodzakelijk dat de regie op de financiering wordt gepakt. Omdat de individuele financiers dat niet gaan doen. Dat kunnen MKB-ondernemers zelf doen, of delegeren aan hun adviseurs. Waarbij ‘regie’ staat voor het creëren van samengestelde financieringen. Een deel van de bank, een deel via crowdfunding en wellicht nog een deel zelf of vanuit het eigen netwerk. Dit wordt ook wel ‘gestapelde financiering’ genoemd.

Dit is altijd maatwerk, en vereist veel professionaliteit bij de regisseur. Niet alleen financieel, maar ook in termen van business intelligence, marktgevoel en ondernemerschap. En wat blijkt: als je netwerk met banken goed is, en hetzelfde geldt voor de relaties met alternatieve financiers, dan is het prima mogelijk om financieringen voor het MKB te regelen. En is het minimaal een van de manieren om de door Euler Hermes terecht gesignaleerde financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van financiers – een stuk kleiner te maken. Lion Finance heeft deze mogelijkheden herkend en pakt die regierol actief op voor haar relaties. Gekoppeld aan het CFO-to-share concept, waarbij bedrijven parttime een in-house professional ter beschikking krijgen die het financiële domein in het kader van de bredere businessontwikkeling ziet, een toekomstgericht businessplan kan initiëren en helpen maken en over de juiste contacten met banken en alternatieve financiers beschikt.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/mkb-ondernemers-begrijp-dat-de-wereld-van-het-geld-jeroen-rondeel/

Read more

Overmorgen vertelt je wat je vandaag aan morgen moet doen

by LION Finance in Nieuws

De huidige generatie topbestuurders is niet klaar voor de uitdagingen die de komende jaren op hun ondernemingen afkomen. Aldus het Financieel Dagblad van 3 april jongstleden, opgetekend uit de mond van Madeline Dessing, directeur Nederland van het internationale adviesbureau Korn Ferry.

Een alarmerende vaststelling – op basis van onderzoek onder 800 betrokkenen – op een moment dat heel corporate Nederland (bij monde van VNO/NCW) aangeeft dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. In de vierde industriële revolutie, met The Internet of Things als belangrijk onderdeel. En, opnieuw volgens Dessing, acht op de tien beleggers leiderschap en toekomstvisie bij de CEO als leidend zien bij hun beleggingsbesluiten. En zeven op de tien beleggers deze eigenschappen zelf belangrijker vindt dan de financiële prestaties. Al wordt daarbij vermeld dat het beeld van beleggers ten aanzien Nederlandse CEO’s aanzienlijk positiever is.

Het bijzondere aan de observatie van Korn Ferry is, dat je deze met groot gemak kunt doortrekken naar het Nederlandse MKB. Want wat we daar zien is dat – niet onderzocht, maar wel bevestigd door banken en kenners uit de business consultancy – al gauw driekwart van alle Nederlandse MKB-bedrijven niet beschikt over een toekomstgerichte bedrijfsstrategie. Terwijl minimaal 90% van die driekwart opereert in een verdringingsmarkt: markten die niet groeien, maar waar de concurrentie wel toeneemt.

De vijf eekhoorntjes

Op een dag zaten vijf eekhoorntjes in een boom. Zij zagen echter dat in de 
boom ernaast veel meer voedsel was te vinden. Dus besloten zij samen naar 
de naastgelegen boom te springen.

Vraag: hoeveel eekhoorntjes zaten na een halfuur nog in de eerste boom?
 
Antwoord: alle vijf. Want besluiten om iets te doen is meestal iets anders 
dan daadwerkelijke actie.

Dus zou je verwachten dat deze MKB-ondernemingen de essentie van concurrentiekracht – toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen – zouden onderschrijven. En die essentie zouden vertalen naar een heldere visie op de toekomst. Maar de werkelijkheid geeft een heel ander beeld. Veel MKB-ondernemers zitten – om verklaarbare redenen, daar niet van – gevangen in de waan van de dag en reserveren veel te weinig tijd en energie om naar voren te kijken. Terwijl die toekomst juist zo bepalend is. En het vermogen om óver de horizon te kijken niet zelden het verschil gaat zijn tussen mee- of tegenwind. Want overmorgen vertelt je wat je vandaag aan morgen moet doen.

Dus is de stelling ‘de wereld verandert snel’, waarmee alle ondernemers tijdens congressen, door consultants, door hun financiële adviseurs, door financiers en door aandeelhouders worden geconfronteerd, ook een paradox. Men ziet het wel, maar het leidt in de meeste gevallen niet tot actie. En een klassiek voorbeeld van ‘de vijf eekhoorntjes’ (zie kadertje). Dus is er nog veel te winnen. Want die beleggers van Korn Ferry, die leiderschap en toekomstvisie bij een CEO belangrijker vinden dan financiële resultaten, hebben gelijk. Ook ten aanzien van het Nederlandse MKB. Dus zet Lion Finance zich in om MKB-ondernemers in staat te stellen juist wél naar voren te kijken. Ook ten aanzien van de klant- en marktontwikkeling en de bedrijfsstrategie.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/overmorgen-vertelt-je-wat-vandaag-aan-morgen-moet-doen-jeroen-rondeel/

Read more

CFO to Share van LION begeleidt opnieuw Collin Crowdfund campagne Kunskapsskolan

by LION Finance in Nieuws

Read more

Vacature: Financieel medewerker/compliance-specialist die met ons naar morgen wil kijken

by LION Finance in Nieuws

LION Finance heeft plaats voor een:

Financieel medewerker/compliance-specialist die met ons naar morgen wil kijken

Geplaatst: 15 maart 2019

In de filosofie van LION Finance gaat het erom relaties in staat te stellen naar vandaag èn morgen te kijken. Vandaar het CFO to Share programma. Om ondernemingen/organisaties uit te rusten met financiële expertise in eigen huis. Niet alleen om werk uit handen te nemen, problemen op te lossen en de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren. Maar ook om te helpen een ‘vooruitkijkspiegel’ te creëren die het ondernemers en directies gemakkelijker maakt op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Aangevuld met de meest complete financiële services die een onderneming/organisatie zich maar kan wensen.

Dat is de wereld van LION Finance. En die wereld groeit snel. Vandaar dat wij binnen onze bredere compliance- en adviespraktijk ruimte hebben voor een nieuwe Financieel medewerker/compliance-specialist.  Met, in samenwerking met junior en senior medewerkers van kantoor, een brede verantwoordelijkheid:

 • Het verzorgen van jaarrekeningen en aangiftes voor onze klanten;
 • Het implementeren van een rapportagetool bij geselecteerde klanten;
 • Het onderhouden van contact met de klanten in jouw portefeuille;
 • Maand-, kwartaalrapportages en jaarrekeningen bespreken met klanten;
 • Het fungeren als sparringspartner op financieel en fiscaal terrein.

Bedrijfsprofiel

LION Finance is een financiële dienstverlener die vandaag aan morgen werkt. Niet alleen in haar dienstverlening, maar ook op het gebied van automatisering, services en dynamiek. In een prettige en informele werksfeer, met een sterke collegialiteit. Voor zowel not-for-profit klanten als relaties in het MKB-segment. In die omgeving wordt veel van je gevraagd, maar kun je tegelijk het maximale uit jezelf kunt halen. Opnieuw: voor vandaag èn morgen. Uiteraard uitstekend begeleid en gecoacht.

Vergoeding

Is dit iets voor jou, dan bieden wij je naast een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zowel ontwikkelingsmogelijkheden als de mogelijkheid werkdagen flexibel in te delen.

Functie-eisen

De collega die wij zoeken herkent zich in het volgende:

 • Je kunt je vinden in de filosofie van LION Finance;
 • Afgeronde HBO-opleiding: Accountancy, Bedrijfseconomie of vergelijkbaar;
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen ons werkveld;
 • Je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig aan de slag te gaan;
 • Je bent leergierig en hebt de ambitie om elke opdracht tot een succes te maken;
 • Je bent representatief, enthousiast en kwaliteitsgericht.

Locatie

Den Haag

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan vandaag nog contact op met Jeroen Rondeel (E: jeroen.rondeel@lion-finance.nl). Want wie weet maak je morgen deel uit van ons team.

Read more

Fijne dagen!

by LION Finance in Nieuws

Read more

LION Finance begeleidt VISTAPAINT met een financiële Due Diligence

by LION Finance in Nieuws

Read more