Uw partner in finance

Betalingstermijnen MKB is een gedeelde verantwoordelijkheid

by LION Finance in Nieuws

Grote ondernemingen moeten hun rekeningen niet binnen zestig maar dertig dagen betalen. Daarvoor pleit MKB-Nederland vandaag in een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken. Volgens MKB-Nederland komen veel kleine en middelgrote bedrijven in de knel omdat za lang op hun geld moeten wachten. Volgens MKB-Nederland is de wachttijd na jaren van daling weer toegenomen naar gemiddeld rond de 40 dagen (bij een wettelijke termijn van zestig dagen).

De oproep om de betaaltermijn van zestig naar dertig dagen te brengen is niet nieuw. Zo zet sinds 2015 ‘Betaalme.nu’ – als niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland – zich in om te zorgen dat MKB-bedrijven sneller worden betaald. Inmiddels hebben 59 grote bedrijven zich gecommitteerd aan de afspraak met Betaalme.nu om kleine bedrijven binnen dertig dagen te betalen. Maar het doel was dat minimaal vijfhonderd van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief zouden aansluiten. Dus reden genoeg voor MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhoff om zich (opnieuw) tot de staatssecretaris te wenden.

Cashplanning

De oproep van MKB-Nederland en het initiatief van Betaalme.nu kan alleen maar worden ondersteund. Maar dit laat onverlet dat het issue breder is dan met de ‘betaaltermijn-oproep’ wordt gesuggereerd. Want lange betaaltermijnen hebben alles te maken met ‘cashplanning’. Vroeger een tak van sport voor uitsluitend grote ondernemingen, maar tegenwoordig weldegelijk een terrein waar ook het kleine en middelgrote bedrijf niet aan ontkomt. Ondernemen zonder cash gaat immers niet. Dus is het belangrijk de financiële stromen binnen het bedrijf goed in beeld te hebben, te houden en te managen. Zoals je inkoop, je maandelijkse verkoop, je debiteuren, je voorspelbare uitgaven en een voldoende ruimte post ‘onvoorzien’. Dit is op zich niet heel ingewikkeld, maar als je dit als ondernemer niet permanent in beeld hebt, is elke tegenvallende betaaltermijn een reëel bedrijfsrisico.

Accuratesse

Een ander issue dat in dit verband speelt is de accuraatheid van verzonden facturen. Bij het invoeren door MKB-Nederland – enkele jaren geleden – van een ‘zwarte lijst’ van laat betalende ondernemingen en overheidsinstellingen, kwam dit punt al veelvuldig naar voren. MKB-ondernemingen die wel op tijd de rekening stuurden, maar niet de juiste gegevens (op de juiste plek) vermelden. Waardoor de – veelal geautomatiseerde – systemen binnen ondernemingen en overheidsinstellingen de factuur ‘uitspuwen’, waarna hij ‘met de hand’ moet worden verwerkt (en de teller qua verwerkingstijd weer op nul begint). Dit is nog steeds aan de orde van de dag en pleit voor een passende accuratesse en automatiseringsgraad bij het MKB.

De overheid heeft de laatste jaren haar betaalgedrag overigens sterk verbeterd, meldt MKB-Nederland vandaag. Binnen de overheid wordt de termijn van dertig dagen gehanteerd en – alhoewel het per gemeente verschilt – over het algemeen ook aangehouden. Maar ook hier is het zaak als MKB-leverancier ‘de digitale boot’ niet te missen. En wie als MKB-ondernemer ooit de facturering van een project heeft geprobeerd onder te brengen in het online facturatie-systeem van een Ministerie, weet wat hier wordt bedoeld. Daar moet je echt voor gaan zitten, en dan nog is het op sommige punten inschatten en ‘afwachten’ of de ingevoerde gegevens ook inderdaad leiden tot het gewenste resultaat.

‘Aan de bal’

Het terugdringen van betalingstermijnen is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de betalende partijen, die moeten begrijpen dat MKB-bedrijven de termijn van 30 dagen nodig hebben om hun bedrijfsvoering gezond te houden. Bovendien: de vierde industriële revolutie waar wij nu middenin zitten betekent dat productie dichter op de ‘eindklant’ komt te zitten, met als gevolg dat er meer MKB-bedrijven zullen samenwerken met grotere. Maar aan de andere kant moeten ook de MKB-ondernemingen zelf ‘aan de bal’ blijven. Ervoor zorgen dat hun cashmanagement op orde is en hun facturering foutloos verloopt.

Voor Lion Finance is het bovenstaande reden om tegen haar klanten te zeggen: jullie verdienen allemaal een CFO. Een hoogopgeleide en ervaren CFO of controller op parttimebasis en tegen een vaste prijs. Dus ook bereikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven. Om werk uit handen te nemen, problemen op te lossen en de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren. Maar ook om te fungeren als sparringpartner voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Of te helpen bij het implementeren van de bedrijfsstrategie. Praktisch en passend. Dat is de CFO to Share van Lion Finance. Meer weten? Kijk dan op https://www.lion-finance.nl/.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/betalingstermijnen-mkb-een-gedeelde-koos-woltjes/

Tags: , , , , ,