Uw partner in finance

MKB-ondernemers: begrijp dat de wereld van het geld is veranderd!

by LION Finance in Nieuws

Kleine en middelgrote bedrijven hebben nergens in Europa zoveel moeite om aan geld te komen als in Nederland. De financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod aan bancair krediet – is in Nederland veruit het grootst en zet daarmee een rem op de economische groei. Dit althans stelt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van eigen onderzoek, waarover Het Financieele Dagblad vanmorgen bericht. Waaraan Euler Hermes toevoegt: ‘voor de Nederlandse mkb’er wreekt zich het feit dat er weinig keus is. De kredietvoorziening is voor 90% in handen van een paar grootbanken. In omliggende landen – zoals Duitsland – is de concurrentie groter en zijn er voor ondernemers meer alternatieven om aan geld te komen.’

Euler Hermes heeft helemaal gelijk als zij stelt dat de banken sinds de financiële crisis qua kredietverlening scherper aan de wind zijn gaan zeilen. En het klopt ook dat het overgrote deel van de kredietvoorziening voor het MKB nog steeds in handen is van de banken. Maar het beeld dat daarmee de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven beperkt zijn, is te simpel. Want die mogelijkheden zijn er wel degelijk. Alleen moeten de MKB-bedrijven – èn de financieel adviseurs van deze bedrijven – beseffen dat de wereld van het geld is veranderd. Dat het financieren van MKB bedrijven geen recht-toe-recht-aan proces meer is, en dat er van de MKB-ondernemer en zijn/haar adviseurs meer wordt gevraagd.

Dat de banken een stuk strenger zijn geworden bij hun kredietverlening, is hen moeilijk te verwijten. Na de kredietcrisis hebben wij met zijn allen – via de parlementen – besloten dat banken niet langer de risico’s zouden mogen lopen die hadden bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis. Dus werden er regels opgesteld (zoals Basel 4) die dat moesten voorkomen. Daarnaast zijn de banken qua financieringsbesluiten meer gaan standaardiseren en automatiseren. Met als gevolg dat bepaalde financieringsaanvragen primair digitaal worden beoordeeld en afgehandeld. En die systemen laten vaker dan voorheen ‘duimen omlaag’ zien dan ‘duimen omhoog’. Niet omdat de banken het MKB niet willen financieren, maar omdat de beoordeling strikt in lijn is met de regels. En de mensen achter deze systemen niet altijd de ruimte hebben om daar flexibel mee om te gaan. Laat staan dat zij de opdracht of mogelijkheid hebben om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.

Er zijn in Nederland inmiddels veel alternatieve financieringsvormen voorhanden. Voorbeelden zijn private kredietverstrekkers als NEOS en Caple. Daarnaast is crowdfunding een van de meer prominente, met Collin Crowdfund als grootste in Nederland. Crowdfunders worden regelmatig door investeerders gebeld met de vraag om met meer financieringsaanvragen van MKB-bedrijven te komen. Er is immers veel geld in de markt en de rente op de bankrekening is op zijn zachtst gezegd niet uitdagend. Maar ook deze professionele crowdfunders zoeken naar zekerheden: de aantrekkelijkheid van hun campagnes worden immers in hoge mate bepaald door twee grootheden: het rentepercentage en de default (financieringen die niet worden terugbetaald). Dus wordt ook hier heel scherp gekeken naar de risico’s. En zul je vaak zien dat ook langs deze lijn de financieringsbehoefte van MKB-bedrijven niet volledig kan worden afgedekt.

Dus gaat het erom het beste van meerdere werelden te combineren. En daarvoor zijn een paar dingen noodzakelijk. Ten eerste: de MKB-ondernemer moet een steengoed plan hebben. En daar schort het nogal eens aan. Grote groepen MKB-ondernemers steken te weinig energie in het toekomstbestendig maken (toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen) van hun bedrijf. Dus worden kredietverstrekkers te vaak – overdreven gesteld – geconfronteerd met een ‘half A4tje en twee blauwe ogen’. Dat kan anno 2019 dus niet meer. Daarnaast is het noodzakelijk dat de regie op de financiering wordt gepakt. Omdat de individuele financiers dat niet gaan doen. Dat kunnen MKB-ondernemers zelf doen, of delegeren aan hun adviseurs. Waarbij ‘regie’ staat voor het creëren van samengestelde financieringen. Een deel van de bank, een deel via crowdfunding en wellicht nog een deel zelf of vanuit het eigen netwerk. Dit wordt ook wel ‘gestapelde financiering’ genoemd.

Dit is altijd maatwerk, en vereist veel professionaliteit bij de regisseur. Niet alleen financieel, maar ook in termen van business intelligence, marktgevoel en ondernemerschap. En wat blijkt: als je netwerk met banken goed is, en hetzelfde geldt voor de relaties met alternatieve financiers, dan is het prima mogelijk om financieringen voor het MKB te regelen. En is het minimaal een van de manieren om de door Euler Hermes terecht gesignaleerde financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van financiers – een stuk kleiner te maken. Lion Finance heeft deze mogelijkheden herkend en pakt die regierol actief op voor haar relaties. Gekoppeld aan het CFO-to-share concept, waarbij bedrijven parttime een in-house professional ter beschikking krijgen die het financiële domein in het kader van de bredere businessontwikkeling ziet, een toekomstgericht businessplan kan initiëren en helpen maken en over de juiste contacten met banken en alternatieve financiers beschikt.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/mkb-ondernemers-begrijp-dat-de-wereld-van-het-geld-jeroen-rondeel/

Tags: , , ,