Uw partner in finance

Overmorgen vertelt je wat je vandaag aan morgen moet doen

by LION Finance in Nieuws

De huidige generatie topbestuurders is niet klaar voor de uitdagingen die de komende jaren op hun ondernemingen afkomen. Aldus het Financieel Dagblad van 3 april jongstleden, opgetekend uit de mond van Madeline Dessing, directeur Nederland van het internationale adviesbureau Korn Ferry.

Een alarmerende vaststelling – op basis van onderzoek onder 800 betrokkenen – op een moment dat heel corporate Nederland (bij monde van VNO/NCW) aangeeft dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. In de vierde industriële revolutie, met The Internet of Things als belangrijk onderdeel. En, opnieuw volgens Dessing, acht op de tien beleggers leiderschap en toekomstvisie bij de CEO als leidend zien bij hun beleggingsbesluiten. En zeven op de tien beleggers deze eigenschappen zelf belangrijker vindt dan de financiële prestaties. Al wordt daarbij vermeld dat het beeld van beleggers ten aanzien Nederlandse CEO’s aanzienlijk positiever is.

Het bijzondere aan de observatie van Korn Ferry is, dat je deze met groot gemak kunt doortrekken naar het Nederlandse MKB. Want wat we daar zien is dat – niet onderzocht, maar wel bevestigd door banken en kenners uit de business consultancy – al gauw driekwart van alle Nederlandse MKB-bedrijven niet beschikt over een toekomstgerichte bedrijfsstrategie. Terwijl minimaal 90% van die driekwart opereert in een verdringingsmarkt: markten die niet groeien, maar waar de concurrentie wel toeneemt.

De vijf eekhoorntjes

Op een dag zaten vijf eekhoorntjes in een boom. Zij zagen echter dat in de 
boom ernaast veel meer voedsel was te vinden. Dus besloten zij samen naar 
de naastgelegen boom te springen.

Vraag: hoeveel eekhoorntjes zaten na een halfuur nog in de eerste boom?
 
Antwoord: alle vijf. Want besluiten om iets te doen is meestal iets anders 
dan daadwerkelijke actie.

Dus zou je verwachten dat deze MKB-ondernemingen de essentie van concurrentiekracht – toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen – zouden onderschrijven. En die essentie zouden vertalen naar een heldere visie op de toekomst. Maar de werkelijkheid geeft een heel ander beeld. Veel MKB-ondernemers zitten – om verklaarbare redenen, daar niet van – gevangen in de waan van de dag en reserveren veel te weinig tijd en energie om naar voren te kijken. Terwijl die toekomst juist zo bepalend is. En het vermogen om óver de horizon te kijken niet zelden het verschil gaat zijn tussen mee- of tegenwind. Want overmorgen vertelt je wat je vandaag aan morgen moet doen.

Dus is de stelling ‘de wereld verandert snel’, waarmee alle ondernemers tijdens congressen, door consultants, door hun financiële adviseurs, door financiers en door aandeelhouders worden geconfronteerd, ook een paradox. Men ziet het wel, maar het leidt in de meeste gevallen niet tot actie. En een klassiek voorbeeld van ‘de vijf eekhoorntjes’ (zie kadertje). Dus is er nog veel te winnen. Want die beleggers van Korn Ferry, die leiderschap en toekomstvisie bij een CEO belangrijker vinden dan financiële resultaten, hebben gelijk. Ook ten aanzien van het Nederlandse MKB. Dus zet Lion Finance zich in om MKB-ondernemers in staat te stellen juist wél naar voren te kijken. Ook ten aanzien van de klant- en marktontwikkeling en de bedrijfsstrategie.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/overmorgen-vertelt-je-wat-vandaag-aan-morgen-moet-doen-jeroen-rondeel/

Tags: , ,