Uw partner in finance
Consulting

Onze opdrachtgevers staan voor belangrijke uitdagingen: zaken die de kern van hun organisatie raken en een negatieve impact kunnen hebben op delen van de omzet, kosten van producten en diensten en belangrijke projecten of een combinatie daarvan. Maar hoe groot het probleem ook lijkt, in samenwerking met ons komen ambitieuze doelen weer binnen bereik.

Wij kunnen snel en vakkundig een bedrijf verkennen, de oorzaak van stroeve samenwerking, financiële verrassingen of vastlopende veranderingsprocessen opsporen en weten wat er moet gebeuren.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze projecten uiteindelijk zichzelf financieren. Desgevraagd bieden wij, in het kader van onze kennismaking, dan ook graag een eerste analyse van uw belangrijkste issues aan met een voorstel voor vervolgstappen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Voorbeelden

  • Financiële herstructurering
  • Financieringsvraagstukken
  • Procesverbeteringen
  • Onzekerheden in de jaarrekening
  • Winstgevendheidsanalyses
  • Kostenreductieprogramma’s
  • Managementinformatie & Dashboarding
  • Data-analyse

“Voor elk complex probleem bestaat een eenvoudige oplossing die verkeerd is.”

G.B. Shaw

Recente opdrachten

Strategische planningstool

Voor een grote logistieke dienstverlener hebben wij een strategische planningstool ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk om met behulp van historische data, budgetten en scenario’s per product marges en kostprijzen te berekenen en financiële prognoses op te stellen van resultaten, balansen en cashflows. Dit stelt de organisatie beter in staat de gevolgen van beslissingen door te rekenen en zo koerswijzigingen en belangrijke projecten slimmer te plannen.

Gebruikte vaardigheden

Financiële expertise35%
Data analyses & tooling40%
Projectmanagement15%
Fiscale expertise10%

Verbetering incasso en opschonen tussenrekeningen

Een klant ziet zich geconfronteerd met achterstanden op tussenrekeningen en een relatief hoog debiteurensaldo. Door gewijzigde regelgeving moet incasso daarnaast binnenkort voor deze klant volgens een nieuwe methodiek plaatsvinden. Wij ontwikkelen enabling tools voor analyse en monitoring, verbeteren bestaande processen en procedures en helpen account teams om achterstanden weg te werken. Hierdoor wordt de DSO (Days Sales Outstanding) met tweederde teruggebracht en wordt het saldo op tussenrekeningen significant gereduceerd.

Gebruikte vaardigheden

Financiële expertise40%
Data analyses & tooling30%
Projectmanagement20%