Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Dividenduitkeringen in 2023? Vraag tijdig een VA aan

Vanaf 1 januari 2024 is de tarifering van box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) van de Inkomstenbelasting (IB) gewijzigd. Dit betekent dat dividenden die de BV aan de DGA uitkeert anders worden belast. Tot 31 december 2023 was het tarief in box 2 26,9%. Vanaf 1 januari 2024 is het tarief gesplitst: 24,5% voor de eerste € 67.000 (samen met fiscaal partner: € 134.000) en daarboven 33%. Daarnaast was 31-12-2023 de eerste peildatum voor de Wet Excessief lenen van de eigen vennootschap. Dit betekent dat per die datum van bedragen van € 700.000 of meer (en per 31 december 2024: € 500.000 of meer) het bovenmatige deel wordt aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang. Deze worden belast tegen het geldende box 2 tarief.
 
De tariefwijziging betekent dat veel DGA’s ervoor hebben gekozen om hun BV een extra dividend te laten uitkeren. Dit dividend wordt dan aangewend om de rekening-courant schulden die de DGA aan de vennootschap heeft te verrekenen. Dan resteert in voorkomende gevallen een TBS-vordering van de DGA op de vennootschap (de schuld is omgeslagen in een vordering) in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit stelt de DGA in staat om in de loop van de tijd opnames te doen zonder dat daar direct een dividenduitkering tegenover staat.
 
De extra dividenduitkering leidt tot belastbaar inkomen in box 2 van de Inkomstenbelasting. En aangezien er vanaf 1 juli 2024 belastingrente in rekening wordt gebracht voor de verschuldigde inkomstenbelasting over 2023, is het aan te raden in voorkomende gevallen een (herziene) voorlopige aanslag aan te vragen. Deze rente bedraagt 7% voor IB-schulden op 1 juli 2024.

Dividenduitkeringen in 2023? Vraag tijdig een VA aan

Rust, Resultaat en Rendement.