Skip to main content

Diensten

Financiële slagkracht voor ondernemers.

Een vraag die wij vaak krijgen is: wat doen jullie nou eigenlijk anders dan de traditionele MKB-accountant? Nou, dat zullen we je vertellen. Eerst organiseren en automatiseren we jouw financiële administratie. Zodat er inzicht en overzicht ontstaat en we maandelijks sneller kunnen afsluiten. Maar daar begint het in feite pas. Maandelijkse rapportages waarin we niet alleen achteruitkijken, maar vooral ook vooruit (prognoses van resultaat en liquiditeit) helpen je de toekomst te zien. Zodat je de juiste besluiten kunt nemen en kunt blijven groeien en ondernemen.

Maar het blijft niet bij meedenken en advies. Wij helpen je vervolgens ook om genomen besluiten om te zetten in concrete acties. Zelf of door inzet van specialisten op allerlei terreinen. Altijd op maat en op het juiste moment. Wij zijn de nieuwe generatie financiële dienstverlening. De traditionele accountancy voorbij. 

De CFO- to-share

 • Parttime financiële expertise op maat.
 • Sparringpartner voor ondernemersvragen.
 • Proactief advies.
 • Vertrouwenspersoon.

Cijfers as a Service

 • Rapportages (maandcijfers, financiële prognoses incl. liquiditeitsplanning).
 • Samenstellen van jaarrekeningen.
 • Verzorgen van fiscale aangiften (vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting).
 • Voeren van administraties.
 • Verzorgen van salarisadministratie en aangifte loonbelasting.

Specialisten to Share

 • Fiscale structurering.
 • Financieringsaanvragen.
 • Boekenonderzoek (due diligence).
 • Estate planning.
 • Automatisering ( ICT-Dashboards).
 • Juridisch advies.
 • Personeelszaken (HR).

Always begin with the end in mind

Business goeroe Stephen Covey zei ooit: “Always begin with the end in mind”. LION zit precies zo in de wedstrijd. Eerst weten waar we willen uitkomen en dan vaststellen in welke volgorde we welke stappen moeten zetten. LION heeft de breedte, het overzicht én de competenties om samen met jou dat einddoel te realiseren.

Verlies dus geen kostbare tijd. Kies voor vooruitgang.

En kijk ook eens wat deze ondernemende collega’s hebben gewonnen.

Samenwerken aan je bedrijf

Geloof ons, je bent echt niet de enige ondernemer die het gevoel heeft nergens aan toe te komen. Verlies geen tijd meer aan brandjes blussen en je boekhouding.