Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Eerste blog in serie voor MKB-ondernemers in coronatijd: De volgende fase in coronatijd is het MKB helpen overleven.

In de eerste fase van de coronacrisis hebben de Nederlandse banken aan 129.000 bedrijven uitstel van betaling verleend en heeft de overheid grofweg 140.000 ondernemingen de helpende hand geboden. Inmiddels zitten we de facto in een tweede intelligente lockdown. En is het maar de vraag of de steun aan bedrijven – denk aan de horeca – de komende tijd in de voorbije omvang doorgaat. De banken hebben in elk geval laten weten dat bedrijven niet opnieuw op uitstel van betaling hoeven te rekenen. Bovendien zijn er genoeg bedrijven die geen financiële steun hebben aangevraagd, maar inmiddels toch in onrustig vaarwater terecht zijn gekomen. Dus is iedereen het er inmiddels wel over eens: binnenkort gaan we in Nederland de èchte economische gevolgen van de coronacrisis zien.

Analisten van de banken en macro-economen houden het op een economische krimp van tussen de tien en veertien procent. In Nederland nooit eerder vertoond. Met achter dat koude getal een ongekend aantal menselijke drama’s. Ondernemers die in luttele maanden hun bedrijf of pensioen hebben zien verdampen, ZZP’ers en flexwerkers die van de ene op de andere dag zonder inkomsten komen te zitten en werknemers die in korte tijd van ‘een mooie stabiele baan’ naar een WW-uitkering worden gebracht. 

De Nederlandse overheid heeft bij haar ruimhartige handreiking richting het bedrijfsleven steeds ‘behoud van werkgelegenheid’ als primaire doelstelling gehanteerd. Da’s vanuit de overheid en politici bezien te begrijpen, maar werkgelegenheid – in vaste dienst, via een flexcontract of in de vorm van een ingehuurde ZZP’er – is in het bedrijfsleven nooit een doel op zich, maar altijd een afgeleide van bedrijfseconomisch succes. En dus is het voor Nederland van het allergrootste belang dat levensvatbare bedrijven overeind blijven. En dan gaat het niet alleen over ‘de grote jongens’, waar de politiek en media zich vooral op richten. Maar vooral ook over het MKB, ‘de kurk waar de economie op drijft’, goed voor minimaal 70% van alle werkgelegenheid. Want dáár gaat ècht worden bepaald hoe diep de economische crisis zal zijn. 

Nieuwe fase

Daarom is het tijd voor een nieuwe fase in de ondersteuning van ondernemers en ondernemingen. Niet langer door de overheid, maar door het bedrijfsleven onderling. Nederland kent immers een groot aantal ervaren professionals op dit gebied. Ervaren CFO’s, financieringsspecialisten, fusie & overname professionals, interimmanagers, business recovery managers, bedrijfsjuristen, HR-professionals, ICT-consultants, communicatiespecialisten, bedrijfsstrategen, data-analisten en ga zo maar door. Zij zijn in staat om bedrijven in zwaar weer of met bijzondere uitdagingen te helpen de juiste oplossingen te vinden. En als zij in actie komen, wordt een dubbelslag geslagen. Want dan helpen ze niet alleen een MKB-bedrijf, maar helpen ze ook de toegevoegde waarde herstellen waar leveranciers, afnemers en werknemers en andere stakeholders in de toekomst van kunnen bestaan. Nadeel is alleen dat deze professionals veelal individueel opereren of binnen gespecialiseerde maatschappen. Waardoor het van het netwerk van ondernemers afhangt of zij op tijd de juiste professionals weten te bereiken.

Toegangspoort

Juist nu moeten ondernemers zich kunnen wenden tot één generieke toegangspoort die de noodzakelijke kennis en kunde bundelt. Een centrale toegangspoort die er bovendien voor zorgt dat bedrijven op tijd en in de juiste samenhang en dosering worden ondersteund. Daarom heeft Lion Finance uit Den Haag het initiatief genomen om voor dit doel haar netwerk van specialisten te bundelen tot één compact ‘rangeerstation’. Met alle genoemde specialismen bereikbaar via één centrale toegangspoort. Waar ervaren (ondernemende) CFO’s – die het totaal van een bedrijf kunnen overzien – samen met ondernemers of directies kunnen bepalen waar wanneer welke actie nodig is. Zodat geen tijd wordt verloren en geen energie en geld wordt verspild.

Samenspel

Belangrijk is ook dat ondernemers en directies zich niet alleen bewust zijn van de financiële situatie waarin zij zitten, maar ook een idee hebben van wat er – los van extra klanten en een hogere marge – nodig is om hun bedrijf weer in rustiger vaarwater te brengen. In de meeste gevallen is dat een samenspel van elementen. Zo moet bijvoorbeeld op tijd worden ingezien dat het te lang doorgaan met een bedrijf zonder levensvatbaarheid vaak grotere schade aanricht dan een faillissement al dan niet gevolgd door een doorstart. Of worden ingezien wat er allemaal bij het ontslag van medewerkers komt kijken. En moet duidelijk zijn welke mogelijkheden er zijn om een bedrijf te (her)financieren, wellicht door middel van een fusie of verkoop. Om nog maar te zwijgen over de deuren die een gedegen analyse van de winstgevendheid van producten en diensten en herijking van de bedrijfsstrategie kunnen openen.

Bedrijfsspecifiek

De antwoorden op al deze vragen zijn altijd bedrijfsspecifiek. Want elk bedrijf is uniek en elke bedrijfssituatie ook. Maar de ervaring leert dat in- en overzicht op deze terreinen rust creëert. En een goed fundament legt voor tijdige beslissingen. Daarom heeft Lion Finance besloten naast de bundeling van haar professionele netwerk een aantal artikelen te publiceren die op deze aspecten ingaan. Niet om een gedetailleerde handleiding te creëren, maar om ondernemers in staat te stellen het speelveld goed te overzien. Op een aantal plekken aangevuld met gerichte praktische inzichten door vakspecialisten. Als inhoudelijke handreiking in deze bijzondere tijden. Of als loopplank naar gerichte praktische ondersteuning via die ene centrale toegangspoort. 

Betrokkenheid

Dit verhaal dient als inleiding van deze artikelen die de komende weken via LinkedIn en de website van Lion Finance worden gepubliceerd, en uiteindelijk ook als bundel op de website van Lion Finance zijn te downloaden. Geschreven en samengesteld vanuit oprechte betrokkenheid bij het Nederlandse MKB. In de wetenschap dat nu het moment is om de beschikbaarheid van professionele ondersteuning zo goed en gemakkelijk mogelijk te maken. Om een vliegende start te maken in de nieuwe fase waarin niet de overheid en de banken maar ondernemende professionals voor de bedrijfsmatige ondersteuning moeten gaan zorgen. Wat Lion Finance betreft gericht op het in rustiger vaarwater brengen van levensvatbare MKB-bedrijven. Ook al is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. Om te voorkomen dat de kurk waar de Nederlandse economie op drijft – en die zo’n 70% van de totale Nederlandse werkgelegenheid creëert – onder water verdwijnt.

Eerste blog in serie voor MKB-ondernemers in coronatijd: De volgende fase in coronatijd is het MKB helpen overleven.

Rust, Resultaat en Rendement.