Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Europese Commissie verhoogt grensbedragen voor verplichte jaarrekeningcontroles

De Europese Commissie (EC) heeft besloten de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen.

De maximale grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole zijn nog gebaseerd op Richtlijn 2013/34/EU, die uit 2013 dateert. De EC hanteert de hoge inflatie als argument om de maximale grensbedragen te verhogen en heeft op 17 oktober jl. een aanpassing van deze richtlijn gepubliceerd. De groottecriteria worden daarin met 25 procent verhoogd voor inflatie. De grenswaarden voor het aantal werknemers blijven gelijk.

Simpel gezegd zijn deze wijzigingen van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Maar individuele lidstaten mogen er bij de implementatie van de richtlijn ook voor kiezen ondernemingen toe te staan die bepalingen toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023. Het doel is lastenverlichting, dus kwalificerende vennootschappen laten diskwalificeren.

Het is de verwachting dat het Nederlandse parlement deze wijzigingen spoedig zal implementeren, met al dan niet met gebruikmaking van de lidstaatoptie tot vervroegde toepassing. Als daar duidelijkheid over is zullen we jullie nader informeren.

Europese Commissie verhoogt grensbedragen voor verplichte jaarrekeningcontroles

Rust, Resultaat en Rendement.