Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Makkelijker is niet altijd beter

‘Technologie maakt kleine leningen weer lucratief voor banken’, lezen we vandaag in Het Financieele dagblad. Van de grote Nederlandse banken heeft Rabobank nu als laatste ook het domein van de online leners betreden. Zij proberen op deze manier MKB bedrijven zonder lange procedures toegang te geven tot kredieten van ruwweg tussen de € 5.000 en €250.000.

Deze ontwikkeling is een logisch vervolg op eerdere berichten dat MKB-bedrijven in Nederland aanzienlijk minder makkelijk toegang hebben tot bancair krediet. Niet omdat banken het MKB niet meer willen financieren, maar omdat bankieren na de kredietcrisis – door de opeenstapeling van regels en voorwaarden – meer een risk-management activiteit is geworden dan een leverancier van smeerolie voor het midden- en kleinbedrijf. Bovendien hebben de banken qua zakelijke financiering zelf een restrictief beleid gevoerd in bepaalde sectoren (zoals vastgoed, leisure en horeca). En hebben zij ook niet de rol van vernieuwer omarmd, waardoor er ruimte ontstond voor online partijen om op dit gebied nieuwe initiatieven te ontplooien. Bij elkaar opgeteld ontwikkelingen die het aantal MKB-kredietklanten bij de banken met een derde heeft doen afnemen. 

Alternatieven

Maar water loopt altijd naar het laagste punt. En de behoefte aan zakelijk krediet is onveranderd gebleven, of misschien wel gegroeid. Dus zijn er in de zakelijke markt alternatieve financieringsvormen ontstaan. In de vorm van crowdfunding bijvoorbeeld, waarbij Collin Crowdfund inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardig alternatief voor ‘de bancaire weg’. Of groeifinanciers als Caple en Neos, met kapitaalkrachtige financiële partijen achter zich. Tegelijk zijn er dus ook online kredietverleners bij gekomen, zoals Funding Circle, Spotcap en Bridge Fund. Data-gedreven partijen die ondernemers binnen zéér korte tijd laten weten of zij voor een krediet in aanmerking komen (en transacties bovendien snel kunnen realiseren). Zonder het traditionele aanleveren van reeksen jaarrekeningen, bedrijfsplannen, prognoses en tijdrovende procedures. Tegen rentepercentages tot een niveau van ruwweg 14%. 

Landschap

Hiermee lijkt het zakelijk financieringslandschap zich elf jaar na de crisis weer een beetje te settelen. En dat is een prima ontwikkeling. Want ondernemen heeft nu eenmaal alles met de beschikbaarheid van middelen te maken. En met het vermogen op tijd te reageren op ontwikkelingen in de markt. In die zin dus uitstekend dat er meer bewegingsruimte lijkt te ontstaan, en dat de ‘traditionele’ banken in Nederland – ABN AMRO, ING en Rabobank – de handschoen hebben opgepakt om hieraan een bijdrage leveren.

Waarschuwing

Maar hierbij past ook een waarschuwing. In het FD-verhaal van vandaag zegt directeur Rabobank Bedrijven Marcel Gerritsen het als volgt: ‘Zakelijke financiering is niet het kopen van een halfje bruin’. En daarin heeft hij gelijk. Want het financieren van bedrijfsontwikkelingen blijft een vak. Financieren is bovendien nooit een doel op zich, maar de brandstof voor een goed businessplan dat ondernemers in staat stelt waarde te creëren. Daarom gelden steeds nog steeds de oude uitgangspunten ‘structure follows strategy’ en het ‘always begin with the end in mind’.

Een historicus zei ooit: ‘niet de geschiedenis herhaalt zich, slechts de mens’. En we zijn het misschien weer vergeten, maar één van de redenen die leidden tot de kredietcrisis, was de te grote toegankelijkheid én het gebruik van zakelijk krediet. Waarbij kredietverleners over elkaar heen buitelden om hun klanten van voldoende geld te voorzien. Te vaak zonder het creëren van waarde als uitgangspunt te hanteren. Het nu (weer) beschikbaar hebben van een snel en data-gedreven financieringsproces is helemaal okay. Maar die oude valkuil moeten we wel zien te vermijden. 

Gevolgen

Bovendien is makkelijker niet altijd beter. Simpelweg omdat de ene financiering de andere niet is. En het kiezen van een verkeerde financieringsvorm voor betrokken bedrijven grote gevolgen kan hebben. De online leners zitten ook niet in de markt voor bedrijfsovernames. Of in de business van groeibriljanten die elk jaar verdubbelen en daarvoor veel kapitaal nodig hebben. De online leners zitten in het ‘recht-toe-recht-aan’ domein. Waarbij de juiste data betrekkelijk gemakkelijk en geautomatiseerd de gewenste antwoorden kunnen genereren. Maar in de rest van de financieringsmarkt is maatwerk nog steeds het devies. Is professionaliteit en ervaring aan beide kanten een randvoorwaarde. Is het op orde en onder controle hebben van de financiële huishouding een ‘must have’. En vormen waarde-creatie, een heldere richting en bedrijfsstrategie de uitgangspunten. Dus zijn er in de snel veranderende wereld van het geld ook weer dingen die hetzelfde blijven

Lion Finance vindt dat elke onderneming een CFO verdient. Vaste financiële expertise in eigen huis. Om werk uit handen te nemen, problemen op te lossen, de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren en de juiste weg te bewandelen bij bedrijfsfinancieringen. Een hoogopgeleide en ervaren CFO of controller op parttimebasis en tegen een vaste prijs. Dus bereikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven. 

Makkelijker is niet altijd beter

Rust, Resultaat en Rendement.