Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Ondernemers: neem je lot in eigen hand!

Adviesbureau McKinsey heeft becijferd dat in het komende jaar in de 27 Europese landen zestig miljoen banen gaan verdwijnen. Leidend tot een werkloosheid van 11,2% in 2021. Parallel daaraan heeft het consumentenvertrouwen een duikeling gemaakt die wij in de moderne naoorlogse tijd nog niet hebben meegemaakt. De Nederlandse economie gaat dit jaar een krimp tegemoet van tussen de zes en acht procent, daarmee de vorige crisis vanaf 2008 tot vingeroefening makend. Met een ongekend spoor van ellende onder de Nederlanders die voor eigen risico en rekening werken.

Maar dáárover wordt in de Nederlandse media weinig gesproken. We lijken vergeten dat geld eerst moet worden verdiend, alvorens het kan worden uitgeven. Dus gaan we ook gemakkelijk voorbij aan het feit dat minimaal zestig cent van elke euro die de overheid besteedt aan zaken als zorg, sociale zekerheid, gemeentelijke financiering en ga zo maar door, eerst door de winst-en-verliesrekening van een bedrijf moet gaan alvorens beschikbaar te komen voor het algemeen belang.

Economie-commentatoren als Kees de Kort waarschuwen daarom al vanaf het begin van de coronacrisis dat we moeten oppassen voor medicijnen waarvan de bijwerkingen erger zijn dan de te behandelen kwaal. Op politiek-bestuurlijk niveau leidend tot een duivels dilemma, dat moeten we premier Mark Rutte en zijn kabinet nageven, dat kiezen erg moeilijk maakt en verbinden tot een helse klus.

Kiezen

En toch moet het: kiezen. Ook aan de kant van de ondernemers. Hoor ondernemers inmiddels zeggen: ‘ik ga gewoon open, want of ik nu gewoon failliet ga of failliet aan de boetes maakt toch niet uit.’ En anderen beweren: ‘ik ga geen gebruik maken van de kredietverruimingen, want daar kom ik de rest van mijn leven niet meer uit. Dan maar de stekker eruit.’ En dan is er het grote aantal ondernemers dat – klein en groter – uit alle macht probeert te redden wat er te redden valt. Met onderwijl het knagende buikgevoel staande op de rails te kijken in de koplampen van een naderende sneltrein.

Maar Albert Einstein zei ooit: ‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven’. Ondernemers hebben behoefte aan perspectief. En dat moeten we daarom creëren. Dus moet de intelligente open-up – die we nu voorzichtig meemaken – worden opgevat als het eerste sein voor herstel en (weder)opbouw. En moeten ondernemers de ruimte krijgen om te (gaan) doen waar ze goed in zijn: het slachtoffer-denken uitbannen, verantwoordelijkheid nemen en oplossingen creëren. Against all odds. 

Voor hun eigen gezin, ter bescherming van hun levenswerk, om de bedachte vernieuwing toch te kunnen realiseren, in het belang van hun werknemers die steeds loyaal hebben mee gebuffeld. En voor de samenleving.

Het kan!

En dat uit geslagen positie terugkomen naar een gezonde bedrijfsvoering kan echt (veel) vaker dan gedacht! Mits ondernemers vijf dingen (kunnen) doen:

  1. Niet langer accepteren dat ondernemers en bedrijven de rekening betalen voor een gezondheidscrisis waarvan de risicogroepen inmiddels beperkt, duidelijk en af te schermen zijn. Als de druk van leraren de scholen kan laten sluiten, dan moet de druk van ondernemers de bedrijven weer kunnen openen (wetende dat werkgevers- en brancheorganisaties dat niet voor je gaan doen).
  2. Gebruik blijven maken van de noodzakelijke ondersteuningsmaatregelen van de overheid, de verruiming van kredietfaciliteiten en het versoepelen van aflossingsregimes om lucht en manoeuvreerruimte te behouden. Het schuldenprobleem is een (groot!) collectief probleem, dus dat is niet iets om je nu druk over te maken.
  3. Eerlijk naar het bedrijfsfundament kijken. Voorbij de corona-perikelen. Want nog steeds geldt: we zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Laat corona hier de katalysator zijn: besluit op tijd om de koe bij de hoorns te vatten.
  4. De gevleugelde zin ‘you never walk alone’ omarmen. Erkennen dat je de dingen niet in je eentje kunt of moet willen doen. Dus proactief een klankbord creëren en/of professionele ondersteuning organiseren.
  5. Jezelf aan de oren het moeras uit trekken. Want niemand anders gaat dat doen. Als ondernemers samen de wil om te winnen herontdekken. De regie pakken over de eigen lotsbestemming. En elkaar helpen er weer bovenop te komen.

Waar sta je?

Bepaal als ondernemer dus waar je met je bedrijf staat. Waar sta je op de schaal van Richter (zie plaatje). Met als bijzondere omstandigheid, dat de coronacrisis voor abnormale situaties zorgt. Zoals in de basis gezonde ondernemingen die nu een liquiditeitscrisis doormaken. Of bedrijven die keurig op tijd aan hun onderscheidende strategie werkten maar nu – gedwongen gesloten – geen kant meer op lijken te kunnen. Bedrijven, kortom, die dreigen kopje onder te gaan, maar waar een gestructureerd hersteltraject het verschil kan maken. Met de garantie op de beste oplossing, en alles uit de kast halend wat nodig en mogelijk is.

Lion Finance en Roodhals Capital hebben speciaal voor deze ondernemers en ondernemingen een programma samengesteld. Met scherp in beeld wat moet, en oog voor de mens in het bedrijf. Volstrekt onafhankelijk van banken en financiers, want ontwikkeld door en voor ondernemers. Met vijf duidelijke stappen:

  • Analyse: hoeveel tijd hebben we (liquiditeit) en wat is er om mee te werken?
  • Cashmanagement op scherp gezet: sturen op liquiditeit om het bedrijf overeind te houden
  • Optimaliseren van winstgevendheid en vermogenspositie: als fundament onder de toekomst
  • Gestructureerd vooruitkijken: waar nodig een nieuwe bedrijfsstrategie creëren en implementeren
  • Zekerstellen van de nieuwe continuïteit: professionaliseren om het bedrijf van voor tot achter (weer) toekomstbestendig te maken

Omdat de ellende van de ‘intelligente lock down’ ná de crisis mogelijkheden creëert om bedrijven verstandig te herkapitaliseren. En een naderend faillissement nu de druk creëert waarbinnen veel dingen vloeibaar worden. Nu gaat het erom leiderschap te tonen. ‘If the going gets tough, the tough get going’. Bovendien: ‘te laat’ is altijd ‘te laat’. En niets doen geen optie! Dus neem je lot in eigen hand.

Logo Lion Finance
Via zijn CFO’s to Share voorziet Lion Finance ondernemingen van vaste financiële expertise in eigen huis. Om werk uit handen te nemen, problemen op te lossen, de financiële kwaliteit te verbeteren en een ‘vooruitkijkspiegel’ te creëren. Maar ook een ervaren sparringpartner. Op het gebied van bedrijfsvoering of het creëren van een nieuwe strategie. Parttime, tegen een vaste prijs. Bereikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven.

Logo Roodhals
Toonaangevend corporate finance bedrijf dat financiële oplossingen adviseert en arrangeert voor middelgrote bedrijven in Europa. Met als missie om financiële alternatieven te creëren voor deze bedrijven en kansen voor investeerders. Roodhals Capital is daarnaast partner voor investeerders en investeringsfondsen, fondsenwerving en introducties. Met een uitgebreid netwerk in zakelijke en financiële markten.

Ondernemers: neem je lot in eigen hand!

Rust, Resultaat en Rendement.