Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Verkopen van je bedrijf: het gaat niet alleen om geld!

Steeds meer ondernemers zetten hun bedrijf te koop, in de hoop zo te profiteren van de hoge prijzen die op dit moment voor ondernemingen worden betaald. Dit stond gisteren te lezen in Het Financieele Dagblad. Gebaseerd op een analyse van meer dan tweeduizend overnames door de krant in samenwerking met het adviesbedrijf EY. Met als opvallende constatering: hoewel er minder bedrijven te koop staan dan er kopers zijn, daalt het aantal transacties niet. Kennelijk is de markt zo goed, dat ondernemers die niet voorheen niet wilden verkopen dat nu wel doen, waardoor het aantal overnames op peil blijft.

Het is de droom van menige ondernemer. Een bedrijf opzetten, uitbouwen en dan verkopen. Je merkt het ook binnen ondernemersverenigingen. Mensen die kunnen zeggen ‘ik heb (net) mijn bedrijf verkocht’ mogen in hun omgeving op extra aandacht en respect rekenen. Dit nog los van de financiële opbrengst. Je behoort dan tot de club van ‘geslaagde entrepreneurs’.

In die zin is er – dat blijkt uit de analyse van EY en Het Financieele Dagblad – in het Nederlandse ondernemerslandschap ook een kentering gaande. Met name de wat jongere ondernemers gaan niet meer voor een leven lang bouwen en ontwikkelen van één bedrijf. Zij vinden het heel normaal om na vijf of tien jaar hun bedrijf te verkopen en dan weer iets anders te gaan doen.

Niet vanzelf

Maar tot het ‘exclusieve clubje’ gaan behoren, gaat in de meeste gevallen niet vanzelf. Uiteindelijk moet een bedrijf ook verkoopklaar zijn. Maar wat betekent dat? Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe werkt het ná zo’n transactie? Of andersom: stel dat je wilt gaan ondernemen en een bedrijf op het oog hebt. Waar moet je dan op letten? En hoe kun je zoiets financieren? Vragen genoeg dus. En verschil in antwoorden ook, zo blijkt. Met één ‘zekerheid’: het gaat niet alleen over geld.

Ten eerste is de branche waarin je opereert van belang. EY en Het Financieele dagblad geven aan dat vooral wordt gejaagd op bedrijven in de technologie-, media- en telecomsector. Ook omdat de enorme technologische ontwikkeling vraagt om ‘goeie mensen’ die moeilijk zijn te vinden, maar vaak wel in die over te nemen bedrijfjes zitten. Dus is een overname dan het alternatief voor een kostbaar arbeidsmarkt- en opleidingstraject. Daarnaast is duidelijk dat vooral bedrijven met een stabiele en voorspelbare kasstroom in de belangstelling staan. Want degene die overneemt wil zoveel mogelijk zekerheid dat de investering binnen afzienbare tijd kan worden terugverdiend. En dus is het logisch dat de koop van deze bedrijven betrekkelijk gemakkelijk is te financieren.

IJkpunten

Maar er zijn nog veel meer ijkpunten. De positie binnen de markt bijvoorbeeld, de toegevoegde waarde die wordt geleverd en het onderscheidend vermogen dat wordt gegenereerd. Reken maar dat je je bedrijf zónder deze elementen niet goed zult kunnen verkopen. Bovendien: de waarheid van een overname ligt in de toekomst. Dus moet een ondernemer die aan verkoop denkt beschikken over een klinkende strategie. En daarbij vooral ook denken vanuit de toegevoegde waarde van de onderneming voor de koper. Verder moet deze beschikken over een managementteam dat in staat is die strategie met de medewerkers waar te maken. Zijn de processen op orde en beschikt de onderneming over een ICT infrastructuur die deze processen ondersteunt? Is de financiële huishouding op orde, zoveel mogelijk geautomatiseerd en gericht op de blik naar voren? Het is allemaal van invloed op de vrije kasstromen in de toekomst en daarmee op de verkoopprijs. En van de andere kant: als koper zijn dit de zaken die je inzichtelijk wilt krijgen om te bepalen hoe de winstgevendheid op termijn kan worden verbeterd. En hoe je daarmee de gedane investering kunt terugverdienen. Daarom is het ook belangrijk precies te weten welke informatie in welk stadium van het verkoopproces (van connectie tot transactie) op tafel moet komen, om een optimaal verkoopresultaat te bereiken.

Integraal

Eigenlijk is het in de basis heel simpel: een succesvolle onderneming kun je alleen aan de hand van integraal bedrijfsdenken creëren. Dus kun je een succesvolle overname of verkoop óók alleen realiseren met een team waarin de vereiste competenties goed zijn afgedekt. Maar uiteindelijk zijn het de CEO en de CFO die het na de transactie moeten waarmaken. Dat geldt voor grote corporates, maar evenzo in het MKB. De CEO, de ondernemer, heeft daarbij een rol naar buiten, in de markt, terwijl de CFO de architect is van de nieuwe organisatie. Lion Finance maakt dat mogelijk via haar CFO-to-share concept. Een financiële topprofessional die zich parttime – dus betaalbaar voor het MKB – als een èchte CFO gedraagt. Die niet alleen gaat over de cijfers en geld, maar zich ook bemoeit met de rest van de onderneming.

Verkopen van je bedrijf: het gaat niet alleen om geld!

Rust, Resultaat en Rendement.