Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Verplichte accountantscontrole voor het MKB is de wereld in zijn achteruit

Accountancy foto

De verplichte accountantscontrole voor het MKB zou voorlopig moeten worden gehandhaafd, of zelf moeten worden uitgebreid naar kleinere bedrijven. Dit zou een betere beheersing van het boekhoudsysteem ten goede komen en leiden tot een verbetering van de processen en adviezen. Uit een onderzoek van de Europese Federatie van Accountants onder Europese MKB-bedrijven zou bovendien blijken dat er meer appreciatie is voor verplichte accountantscontrole voor het MKB.

Dit meldt Robin Litjens, universitair docent Accounting & Auditing aan Tilburg University in Het Financieele Dagblad van vandaag. Waarbij hij verwijst naar een onderzoek van diezelfde krant, waaruit blijkt dat veel MKB-bedrijven geen goedkeurende verklaring krijgen vanwege een gebrekkige beheersing van het boekhoudsysteem en interne processen. Dus bepleit Litjens dat Nederland, net als andere landen, zou moeten durven afwijken van standaard Europese regelgeving, tegen de trend in van steeds verdergaande deregulering. Want gecontroleerde MKB-jaarrekeningen vertalen zich in betrouwbaardere macro-economische productiecijfers. En die cijfers vormen een belangrijke basis voor besluiten van politiek, regelgevers en ondernemers.

Structuur versus cultuur

Het staat buiten kijf dat de financiële huishouding van een onderneming op orde moet zijn. En de gedachte aan voorspelbare kwaliteit is op zich zeer goed. Maar in dit kader pleiten voor meer verplichte accountantscontrole, komt spreekwoordelijk neer op ‘met een kanon op een mug schieten’. Los nog van het feit dat dat een dergelijke aanpak de MKB-ondernemers onevenredig veel geld gaat kosten.

Bovendien: een dergelijke verplichte controle gaat niet opleveren wat hier wordt gezocht. Want een gebrekkige beheersing van het boekhoudsysteem en de interne processen binnen het MKB – zoals Litjens aangeeft - is in verreweg de meeste gevallen een cultuurissue. En cultuurissues draai je niet met structuurmaatregelen. Dat kan elke verandermanager bevestigen. Veel ondernemers willen wel investeren in hun business, maar niet in de ‘backoffice’ als dat op het eerste gezicht geen toegevoegde waarde oplevert.

En prachtig om te verwijzen naar de besluitvorming van de politiek en regelgevers. Maar wat heeft een ondernemer daar aan? Zij hebben in de meeste gevallen de overtuiging niet dankzij, maar juist ondanks de politiek en regelgevers het hoofd boven water te houden.  De oplossing is om meer financiële kwaliteit toe te voegen aan de onderneming door er voor te zorgen dat de cijfers op orde zijn en de ondernemer vooruit gaat kijken. Dit zorgt meteen voor een betere kwaliteit van gedeponeerde cijfers en een snellere rapportage waardoor de relevantie toeneemt. Tegelijkertijd is de ondernemer in staat betere beslissingen te nemen, waardoor deze meer uit hun onderneming kunnen halen en er uiteindelijk minder faillissementen optreden.

Accountant van de toekomst

Daarnaast staat het betoog voor onafhankelijke accountantscontrole in het MKB haaks op de accountancy werkelijkheid. Ondernemen is – ook door toenemende regelgeving vanuit de overheid – de laatste decennia enorm veel omvattender en ingewikkelder geworden. Dat zou er voor moeten zorgen dat de accountant in het MKB opschuift naar de rol van ‘trusted advisor’ van de ondernemer. En die behoefte wordt in de komende jaren alleen maar groter. Waarbij toekomstgerichte financiële professionals de breedte in hun advisering vergroten, en zich ook met bedrijfsstrategie, veranderingsprocessen, financieringen en fiscale vraagstukken bezig houden. De MKB-accountant van de toekomst is namelijk de verschaffer van een ‘vooruitkijkspiegel’. Een schaduwondernemer naast het MKB-bedrijf.

Dát is de toegevoegde waarde waar ondernemers op zitten te wachten. En als dat strijdig is met de achterlopende accountantsregels in Nederland, dan zoeken ondernemers gewoon een kantoor dat het woord ‘accountant’ van de gevel heeft gehaald. Want het gaat de MKB-ondernemer om de toegevoegde waarde die de professional levert. Tegelijk is het aan deze professionals om de kwaliteits- en ethische normen aan te houden, zodat de financiële huishouding van een onderneming de toets der kritiek kan doorstaan. Goede ondernemers moeten ondernemen. Op basis van onderscheidende toegevoegde waarde. En met dat laatste heeft een verplichte accountantscontrole helemaal niets van doen. Want dát is de wereld in zijn achteruit.

Lion Finance is zo’n kantoor dat zich bewust niet als accountantskantoor positioneert , om klanten beter te kunnen bedienen. Bijvoorbeeld via haar CFO-to-share concept. Om ondernemers werk uit handen te nemen, problemen op te lossen en de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren. Maar ook om te fungeren als sparringpartner voor het verbeteren van de bedrijfsvoering . Of te helpen bij het implementeren van een bedrijfsstrategie. Het CFO-to-share concept van Lion Finance omvat het allemaal, met een toegevoegde waarde èn kwaliteit die veel verder gaat dan een verplichte accountantscontrole ooit zou kunnen bereiken.

Verplichte accountantscontrole voor het MKB is de wereld in zijn achteruit

Rust, Resultaat en Rendement.