Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Werken aan je bedrijf, in plaats van in je bedrijf

Elke ondernemer heeft ze: momenten die bepalend zijn voor de rest van het (ondernemend) bestaan. Bij sommigen komen ze vroeg en op tijd, bij anderen geldt de dure ‘harde leerschool’. Het Financieele Dagblad bericht vandaag over zo’n ‘defining moment’. In het leven van Marijn Poelman. Een even openhartig als leerzaam verhaal over een jonge startende ICT-ondernemer die zichzelf en zijn bedrijf moest resetten. Omdat door onbetaalde rekeningen een faillissement dreigde. Maar de beste en grootste klant uiteindelijk uitkomst bood. Een relaas dat behoort tot de ‘must reads’. Omdat de inhoud niet op zich staat. En de uiteindelijke oplossing ook niet.

Om met het eind te beginnen: het gaat goed met Marijns bedrijf. Kortgeleden door Het Financieele Dagblad onderscheiden met de FD Gazelle Award en hard op weg om de gestelde doelen te realiseren: een opzet tussen de € 6 en € 7 miljoen en zo’n zeventig werknemers. Maar in 2013 stond het aan de rand van de afgrond. Met tien man personeel, meerdere BV’s, een bedrijfspand en een winkel. Op basis van het gevoel alles aan te kunnen, maar met slechts één grote kwaliteit: het bouwen van maatwerk software voor bedrijven. Dus bleek de oplossing: focus op waar je goed in bent. En focus op waar je klanten op zitten te wachten.

Maar er zit in dit verhaal meer besloten dat het overdenken waard is. Zoals Marijns vaststelling: ‘je moet altijd aan de knoppen blijven draaien, hoe goed de business ook gaat. Bovendien: ‘meten is weten en gissen is missen’. Want: ‘mooi weer spelen draagt niet bij aan de oplossing van je probleem’. Met misschien wel als belangrijkste: ‘vroeger werkte ik in mijn bedrijf, nu werk ik aan mijn bedrijf’.

Integraliteit

Sommigen noemen het ‘de waan van de dag’, anderen omschrijven het als ‘sturen op de bankrekening’, ‘werken met de cijfers’ of ‘kortebaan fietserij’. In alle gevallen gaat het over de afwezigheid van echt in- en overzicht in combinatie met een duidelijk beeld van de te realiseren toekomst. Afwezigheid, kortom, van integrale ontwikkeling binnen het bedrijf. Omdat er zoveel kansen zijn, zo weinig uren zitten in een dag, omdat er altijd dingen zijn die om voorrang vragen en er altijd klanten zijn die net even meer aandacht vagen of nodig hebben. Het is even begrijpelijk als wijdverbreid. Maar net als in het ondernemende leven van Martijn een bedreiging. Met een beetje pech zelfs de loopplank naar zo’n ‘defining moment’. Waarbij lang niet iedereen een grote klant heeft die helpt het tij te keren met een tweede kans die ‘had ik maar’ omzet in ‘heb ik gedaan’.

En toch blijkt het geen populaire boodschap om ondernemers hiermee lastig te vallen. Natuurlijk, latent zit het gevoel er wel. Maar ‘top of mind’ ligt het vaak anders. Men hoort niet graag dat het eigenlijk (wat) anders moet. Ondernemers zijn eigenwijs, wordt dan gezegd. Met de toevoeging: da’s maar goed ook, want anders zouden er weinig bedrijven tot echte wasdom komen. En dat laatste is zeker waar, maar geen argument. Want integraal vooruitkijken moet. Net als het aanbrengen van focus, echt klantinzicht en klantgedrevenheid, een interne cultuur die daarbij aansluit en een financiële huishouding die dit alles mogelijk maakt. Want voor je het weet heb je de boot gemist.

Verandering

Sprak laatst met een groep mensen over hoe snel de veranderingen gaan op dit moment. Een fors deel van deze groep gaf aan dat het, wat hen betreft, met VNO NCW’s ‘verandering van een tijdperk’ wel meeviel. Want zo snel ging het toch allemaal niet? Heb toen gevraagd hoeveel van hen inmiddels in een private lease autorijden (een aantal) en hoeveel van hen inmiddels muziek beluisterde via Spotify (iedereen) en films bekeek via Netflix (iedereen). De verschuiving van bezit naar gebruik. Pakweg zeven jaar geleden ondenkbaar, nu zo geaccepteerd dat het fundamentele karakter van deze ‘game changer’ niet wordt gevoeld.

Heb in het verleden talrijke retail-ondernemers horen zeggen: ‘het internet geeft mijn business kapot gemaakt’. Terwijl de werkelijkheid meer confronteerde: men had zoveel oog voor de bal gehad, dat het spel eromheen aan de aandacht was ontsnapt. Want net als er tien of vijftien jaar geleden boeken verschenen waarin de onlineontwikkelingen van vandaag als mogelijk richting werden beschreven, zo worden er vandaag op talloze plaatsen inzichten gedeeld die iets zeggen over wat er zich overmorgen kan gaan afspelen.

Zeker, je kunt niet alles bijhouden of opnemen. Maar met de juiste focus, het juiste in- en overzicht binnen het bedrijf, de financiële infrastructuur op orde en een brede blik richting de ontwikkeling van klanten is weldegelijk een betrouwbare ‘vooruitkijkspiegel’ te creëren. Kunnen de ‘defining moments’ binnen de markt worden voorzien, kan er op tijd worden bijgestuurd en structureel worden gewerkt aan de vastgestelde stip aan de horizon. En kunnen dure ‘harde leerscholen’ worden voorkomen.

Het CFOtoShare concept van Lion Finance is gericht op ondernemerschap in de breedte. Samen met de ondernemer creëren van een ‘vooruitkijkspiegel’. 

Werken aan je bedrijf, in plaats van in je bedrijf

Rust, Resultaat en Rendement.