Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

Wijzigingen Belastingplannen 2024

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de 15 wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van de Belastingplannen voor 2024. Daarbij is een aantal amendementen aangenomen. De meest in het oog springende zijn (bron: taxlive.nl):

  • Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33%.
  • Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 verder verhoogd van het voorgestelde tarief van 34% met 2% naar 36%.
  • De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door. Ter dekking wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen bv verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Dit betekent dat de uitstaande leningen per 31 december 2024 moeten zijn teruggebracht naar minder dan € 500.000.
  • Per 2025 vervalt de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend.
  • De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 (van 14% naar 12,7%) wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt.
  • De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 versoberd. Deze wordt in 60 maanden (i.e. 3 x 20 maanden) afgebouwd van 30% naar ten hoogste 10% van het loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Er geldt een overgangsregeling voor bestaande gevallen met een 30%-beschikking;
  • Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. In het wetsvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld.

Voor de volledige lijst met wijzigingen verwijzen we u naar: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/pakket-belastingplan-2024-aangenomen-door-tweede-kamer/

 

Wijzigingen Belastingplannen 2024

Rust, Resultaat en Rendement.