Cijfers-as-a-Service

Om effectief naar de toekomst te kunnen kijken, moet je het heden goed in beeld hebben.

Dus is het van cruciaal belang dat de cijfers uptodate zijn, kloppen en gemakkelijk (overal) zijn te raadplegen.

We werken steeds meer volgens een gestandaardiseerd proces: éénmaal goed instellen en zoveel mogelijk gebruik maken van automatisering. Met als ambitie natuurlijk ‘een druk op de knop’: Fire & Forget. 

LION Finance heeft zo haar Cijfers-as-a-Service ontwikkeld. Als basis voor de Voortuitkijkspiegel. Maar pas op: dit betekent dat het op orde hebben van de boekhouding, de aangiften, de jaarcijfers en de rapportages belangrijker zijn dan ooit. Want als de input niet klopt, kan de uitkomst niet worden vertrouwd en is een effectieve toekomstvisie vrijwel onmogelijk. Daarom heeft LION hiervoor Finance topprofessionals in huis. Om ondernemers deze werkzaamheden uit handen te nemen en voor rugdekking te zorgen als het gaan om voldoen aan wet- en regelgeving.

Lion Finance: Mens & Machine

Tientallen jaren hebben we in de zakelijke wereld geprobeerd de menselijke factor zo klein mogelijk te maken. Omdat de mens – zo werd breed gedacht – de minst constante factor was gebleken. Met verregaande automatisering als logisch antwoord. In combinatie met ‘de telbare wereld’. Waarin vrijwel alles in getallen en resultaat werd gedefinieerd.

Lees meer

CFO-to-Share

Parttime financiële expertise op maat. De CFO to Share. Want iedereen verdient een CFO. Om u werk uit handen te nemen, problemen op te lossen en de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren. 

Lees meer

Specialisten-to-share

Fiscaal advies, financieringsaanvragen, boekenonderzoek (due diligence), recovery, juridisch advies, HR support, estate planning, ICT, crisismanagement.

Lees meer