Financial intelligence: de generation next

MKB-ondernemers hebben meer knoppen om aan te draaien dan ooit tevoren. Zijn meer dan ooit bezig met de toekomst van hun bedrijf. Dus is het belangrijk te weten wat er om hen heen gebeurt. Financieel en fiscaal, maar ook op het gebied van ICT, HR, Fusie & Overname en tal van andere terreinen. Lion Finance reikt ook op dit punt graag de hand. Met de podcasts serie ‘De Leeuw Brult, met blogjes, filmpjes, animaties en events op specifieke terreinen. Nu overzichtelijk op één pagina binnen de Lion Finance website te bekijken. Ter inspiratie en tjokvol met praktische tips.


CFOtoShare MPS Textiles

De MKB-effecten van de Voorjaarsnota

Podcast

In fiscaal opzicht is er altijd wel iets nieuws te melden. Maar rondom de jaarlijkse Voorjaarsnota houden fiscalisten de oren bijzonder gespitst. Want rondom dit politieke begrotingsritueel worden niet zelden belangrijke en ingrijpende besluiten genomen. Met vaak ook fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld MKB-ondernemers. Hans Schröder en Lodewijk Derkman, beiden actief als fiscalist to share binnen LION Finance, voeren in deze De Leeuw Brult een verkenningstocht uit. Boordevol scherpe inzichten en praktische tips. Beluister hier de hele podcast: https://lionfinancepodcasts.buzzsprout.com/1773142/10863505-de-mkb-effecten-van-de-voorjaarsnota

 

Lees meer
CFOtoShare MPS Textiles

Eerste besluiten in het BOX 3 dossier

Podcast

Het is de afgelopen maanden een regelmatig terugkerend thema in De Leeuw Brult: de uitspraak van de Hoge Raad over het belasten van vermogen in Box 3. En de gevolgen daarvan voor zowel de direct betrokkenen als de schatkist van de overheid. Staatssecretaris Van Rij heeft inmiddels een aantal keuzen gemaakt en dus alle aanleiding om het daar over te hebben. In deze De Leeuw Brult doen we dat met Hans Schröder, als fiscalist to share verbonden aan LION Finance, en Jeroen Rondeel, partner van LION Finance. Beluister hier de hele podcast: https://lionfinancepodcasts.buzzsprout.com/1773142/10834989-eerste-besluiten-in-het-box-3-dossier

Lees meer
CFOtoShare MPS Textiles

De werkelijkheid achter de winst (van MKB-bedrijven)

Podcast

In de Nederlandse politiek, maar ook in de publieke opinie, wordt er vaak met een negatieve klank over gesproken: winst maken. Alsof het iets afkeurenswaardig is, gekoppeld de zucht naar rijkdom. Waarbij MKB-ondernemers stelselmatig en ten koste van hun werknemers grote bedragen in hun zak steken. 
Alle reden om dus daar eens nader naar te kijken. Wat is winst in de praktijk? Waarom is winst een noodzakelijkheid en wat gebeurt er met die winst? In deze De Leeuw Brult verkennen we dit met Hans Schröder, als fiscalist to share verbonden aan LION Finance, en Jeroen Rondeel, partner van LION Finance. Beluister hier de hele aflevering: https://lionfinancepodcasts.buzzsprout.com/1773142/10797576-de-werkelijkheid-achter-de-winst-van-mkb-bedrijven

Lees meer
CFOtoShare MPS Textiles

HR to Share: topkwaliteit op maat voor het MKB

Podcast

Elke MKB-ondernemer heeft ermee te maken. Human Resources (HR) oftewel het oude Personeelszaken. Maar lang niet iedere ondernemer heeft er ook iemand voor in het eigen team. Terwijl de wereld rondom de werknemer de laatste 20 jaar toch aanzienlijk ingewikkelder is geworden. En dus is het handig – en kostenbesparend – om een ervaren professional in de buurt te hebben. Hans Verboon is zo iemand, als HRtoShare verbonden aan LION Finance. Hij stelt in die rol zijn langjarige HR-ervaring ter beschikking van het MKB. In deze De Leeuw Brult praat hij over de ontwikkeling van HR als onmisbaar en bereikbaar instrument voor MKB-ondernemers. Beluister hier de hele podcast: https://lionfinancepodcasts.buzzsprout.com/1773142/10757197

Lees meer

Zonder goeie administratie is vooruitkijken onmogelijk!

De Leeuw Brult
Podcast

Voor menige MKB-ondernemer is het niet het leukste aan het ondernemerschap: de administratie. Tegelijk is het ontzettend belangrijk om de boekhouding uitstekend op orde te hebben. Want als je dat niet goed voor elkaar hebt, is het ook onmogelijk om vooruit te kijken.

Lees meer

Hunting LIONs: een andere werving en selectie aanpak!

Podcast

De goeie mensen vinden is in deze tijd een uitdaging op het bord van elke MKB-ondernemer. En LION Finance vormt – als een van de snel groeiende FD-gazellen van Nederland – hierop geen uitzondering. Maar de aanpak die LION hanteert is wel anders. Net als LION Finance een nieuwe generatie financiële dienstverleners is. En dus aanleiding om in deze De Leeuw Brult hierover te praten met de mensen hierachter: Maarten van den Brink, als LION Hunter actief binnen LION Finance, en Jeroen Rondeel, partner en architect van deze aanpak.

Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen rondom compensatie Box 3 (na Hoge Raad uitspraak)

Podcast

Wij hebben er in De Leeuw Brult al eerder aandacht aan geschonken: de uitspraak van de Hoge Raad over het belasten van vermogen in Box 3, en de gevolgen daarvan voor zowel de direct betrokkenen als de schatkist van de overheid. Inmiddels zijn er door Staatssecretaris Van Rij eerste keuzen gemaakt ter compensatie van degenen die destijds deze zaak naar de Hoge Raad hebben gebracht. Alle reden dus om richting MKB-ondernemers opnieuw helderheid te verschaffen. Met Hans Schröder, als fiscalist to share verbonden aan Lion Finance, en Jeroen Rondeel, partner van Lion Finance.

Lees meer
CFOtoShare MPS Textiles

IKV ESTAFETTE interview Marco Zevenbergen (LION Finance)

Blog door IKV ESTAFETTE - 

"Rust, resultaat en rendement bij klanten brengen. Dat is wat wij gaaf vinden!"

Lees meer
IKV ESTAFETTE interview Marco Zevenbergen (LION Finance)
CFOtoShare MPS Textiles

Thuiswerken: een uitdaging voor werkgevers !?

Podcast

De corona-crisis loopt ten einde en dus gaan we weer naar de vertrouwde werkplek. Maar: is dat ook zo? Overal horen we werknemers die thuiswerken eigenlijk wel prettig vonden. Zij vragen inmiddels om meer dagen thuis te kunnen blijven werken. Hoe moet je hier als werkgever – met een ultra-gespannen arbeidsmarkt – mee omgaan? Moet je het omarmen? Moet je grenzen stellen? In deze De Leeuw Brult praten we hierover met HR-specialis Hans Verboon en Marco Zevenbergen, partner van Lion Finance. Beluister hier de hele aflevering: https://lionfinancepodcasts.buzzsprout.com/1773142/10555756-werknemers-willen-na-corona-meer-thuiswerken-een-uitdaging-voor-werkgevers 

Lees meer