Financieringsvraagstukken

Met een steengoed plan is een financiering in Nederland geen probleem

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ontvangt duidelijk minder vaak bancair krediet dan vergelijkbare bedrijven elders in de eurozone. En de leningen die het krijgt, zijn ook nog eens flink

duurder. Dat stelt het Centraal Planbureau in een beleidsnotitie die vandaag is gepubliceerd en waarover Het Financieele Dagblad bericht. Het CPB bevestigt daarmee een eerder onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes, waarin al werd gesteld dat ‘de ‘financieringskloof’ - het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod aan bancair krediet - in Nederland veruit het grootst is in Europa en een rem zet op de Nederlandse economische groei’.

Als verklaring voor de structureel achterblijvende kredietverlening aan het mkb - maar liefst 16% onder het gemiddelde niveau in de Eurozone – verwijst het CPB naar de relatief beperkte concurrentie tussen de banken in Nederland. Verder wordt gememoreerd dat banken in Nederland 2,6% rente rekenen, terwijl eenzelfde krediet in Italië uitkomt op 1,4%. Tegelijk geldt dat Nederlandse MKB-bedrijven minder leningen bij banken aanvragen omdat de kans dat die worden gehonoreerd erg laag is in Nederland (in 2017-2018 een kwart lager dan in andere landen). Al heeft een woordvoerder van MKB-Nederland vorige maand nog aangegeven dat MKB op dit moment schulden aflost en vermogen opbouwt om – als het even kan – zonder krediet van de bank verder te kunnen’.

Strenger

Dat de banken een stuk strenger zijn geworden bij hun kredietverlening, is de hen niet te verwijten. Na de kredietcrisis hebben wij met zijn allen – via de parlementen – besloten dat de banken (huiselijk gezegd) niet langer de risico’s zouden mogen lopen die hadden bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis. En dan verwijzen naar rentes die Italiaanse banken rekenen, is wat flauw. Want wat vinden we doorgaans van de risico’s die Italiaanse banken lopen? Precies, die vinden we onacceptabel, net als de financiële ‘mores’ die de huidige Italiaanse overheid aan de dag legt.

Anderzijds is het goed mogelijk dat de concurrentie tussen banken in Duitsland een drukkend effect heeft op de gehanteerde rente. Maar zien wij het Nederlandse Ministerie van Financiën – geheel of gedeeltelijke eigenaar van een paar banken – bewust aansturen op een lagere rente? Nee dus. En ook dat is niet verbazingwekkend. Kijk maar naar het anti-rookbeleid versus de jaarlijkse miljarden uit de accijns op tabak. Bovendien willen wij als BV-Nederland uiteindelijk op een goeie – lees: profitabele - manier van die bankaandelen af. En dat lukt niet als je dan veel MKB-leningen in de boeken hebt tegen bewust niet-marktconform lage rentetarieven.

Pijnpunt

De Nederlandse Vereniging van Banken wijst erop dat het aantal geaccepteerde aanvragen sinds 2017 stijgt. Maar vermeldt daarbij dat onverminderd scherp naar de risico’s wordt gekeken. En naar de kwaliteit van de plannen. En daar zit een breed onderschat pijnpunt. Grote groepen MKB-ondernemers steken te weinig energie in het toekomstbestendig maken (toegevoegde waarde & onderscheidend vermogen) van hun bedrijf. Met als gevolg dat velende eerste regel-toets bij de banken niet overleven.

Bovendien is het simpelweg niet waar dat het MKB niet aan middelen kan komen. Er is juist in Nederland heel veel geld beschikbaar. Via investeerders en bijvoorbeeld crowdfunders. De laatsten worden dagelijks door investeerders gebeld met de vraag: heb je alsjeblieft nog nieuwe projecten? En ja, de rentetarieven liggen hier een stuk hoger dan bij de banken, maar met een steengoed plan is financieren in Nederland dus niet het grootste probleem.

Regie

Maar daarvoor is wel regie nodig. ‘regie’ staat voor het creëren van financieringspakketten. Een deel van de bank, een deel via crowdfunding en wellicht nog een deel vanuit een derde hoek. Dit wordt ook wel ‘gestapelde financiering’ genoemd. Dit is altijd maatwerk, en vereist veel professionaliteit bij de regisseur. Niet alleen financieel, maar ook in termen van business intelligence, marktgevoel en ondernemerschap. En wat blijkt: als je netwerk met banken goed is, en hetzelfde geldt voor de relaties met alternatieve financiers, dan is het prima mogelijk om financieringen voor het MKB te regelen.

Lion Finance maakt deze regie mogelijk via haar CFO-to-share concept. Een financiële topprofessional die zich parttime – dus betaalbaar voor het MKB – als een èchte CFO gedraagt en de regisseur-rol pakt bij het financieren van de toekomst.

MKB-ondernemers steken nog te weinig energie in het toekomstbestendig maken (toegevoegde waarde & onderscheidend vermogen) van hun bedrijf.

Maak een afspraak