Mens en Machine

Mens en Machine

Tientallen jaren hebben we in de zakelijke wereld geprobeerd de menselijke factor zo klein mogelijk te maken. Omdat de mens – zo werd breed gedacht – de minst constante factor was gebleken. Met verregaande automatisering als logisch antwoord. In combinatie met ‘de telbare wereld’. Waarin vrijwel alles in getallen en resultaat werd gedefinieerd.

Gekoppeld aan ‘fact based’ en ‘number driven’ management. Met gedetailleerd uitgewerkte processen als succesformule. En permanente hoofdpijn in de directievertrekken: ‘hoe zorgen we ervoor dat de mensen doen wat wij willen’.

Vanaf 2008 is echter een kentering zichtbaar. Veroorzaakt of versneld door de Kredietcrisis. Met een nieuwe duiding: ‘from numbers to people’. Een herontdekking van de menselijke factor. Gekoppeld aan de erkenning dat – náást de noodzaak van goeie automatisering, scherpe doelstellingen en goed uitgewerkte processen – de mensen het verschil maken. Leiderschap – inspireren & meenemen – meer oplevert dan ‘telbare wereld’ management. En de ontwikkeling van (de eigen) mensen in hoge mate het toekomstig succes bepaalt.

Aangetoond

Lion Finance heeft deze kentering van dichtbij gezien. Heeft bij relaties aangetoond dat grote en kleine issues vaak hun oorsprong vinden in houding en gedrag van mensen. Laten zien dat te vaak teveel energie wordt gestoken in verkeerde dingen. En de conclusie getrokken dat (financieel) succes een balans vereist tussen mens en machine. Dus ziet Lion Finance haar eigen professionals als de basis voor haar toegevoegde waarde en hun ontwikkeling als een noodzaak. En zorgt de CFOtoShare ervoor dat dit gedachtegoed ook bij klanten wordt toegepast. In een symbiose tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant van de organisatie. Precies zoals de veranderende wereld dat van toekomstgerichte bedrijven vraagt.