Publicaties

De fundamentele ontwikkeling begint in het MKB

16-12-2019
De fundamentele ontwikkeling begint in het MKB

De leiders van een aantal van de grootste Amerikaanse concerns hebben – zo staat vandaag te lezen in Het Financieele Dagblad – binnen de prestigieuze Business Roundtable (gezamenlijk goed voor $7000 miljard omzet) aangegeven zich niet primair meer te laten leiden door aandeelhouderswaarde, maar evenzeer oog gaan hebben voor hun medewerkers en de omgeving waarin zij actief zijn.

Getuige de commentaren hierop in Nederland – vanuit de Vereniging van Effectenbezitters, de corporate governance wereld, institutionele beleggers en de European Round Table – is dit niet alleen een waterscheiding in denken, maar ook ‘de enige manier om voor een langere periode succesvol te zijn’. En de aandacht hiervoor is volkomen terecht. Maar geeft tegelijk ook een dubbel gevoel. Met daaraan gekoppeld een retorische vraag: is de nieuwe zienswijze van deze grote corporates het visionaire begin van een nieuwe ontwikkeling, of het eindstation van een lopende en door anderen ingezette beweging? Een beetje zoals de hedendaagse politiek en overheid: in hoge mate reagerend en niet of nauwelijks initiërend.

Beweging

Het maakt de vastgestelde beweging niet minder belangrijk, overigens. Maar ook de vraag interessant: waar komt dit nieuwe bedrijfsmatige denken vandaan? Is het de maatschappelijke beweging rondom klimaat en sociaal bewustzijn? Is het de ontdekking dat het nieuwe tijdperk waarin wij zijn gearriveerd – de Vierde Industriële Revolutie – andere zakelijke ijkpunten vereist? Is dit een uitkomst van de al langer lopende beweging ‘From Numbers to People’, waarmee de herontdekking van de mens als kritische succesfactor wordt aangeduid. Of is het simpelweg de vaststelling dat echte betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling pas wortel kan schieten als er ook een economisch model – of platgezegd: een verdienmodel – onder kan worden geschroefd? De werkelijkheid is ongetwijfeld: een beetje van allemaal, en voer voor onderzoekende wetenschappers.

Lakmoesproef

Wat echter steekt is de neiging de ontboezemingen van deze grote ondernemingen – en ook in Nederland doen we dit – als lakmoesproef te zien voor de (inter)nationale ontwikkeling. Vergelijkbaar met de overheid die brancheorganisaties (veelal volkomen ten onrechte) ziet als ‘de spiegel van ontwikkeling’ in een bepaald vakgebied. Want het fundament van veel – zo niet de meeste – van de genoemde ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de individuele MKB-bedrijven. Macro-economisch vaak aangeduid als ‘de motor van de BV Nederland’, maar in de diepte net zo bekend bij politici als eindklanten bij de top van het corporate bestuur.

MKB-bedrijven zitten veel dichter op hun klanten en de samenleving. Vertonen – als het gaat om hun personeel – in veel gevallen sinds jaar en dag socialer gedrag dan de meeste linkse partijen in hun partijprogramma’s hebben staan. Ondernemers voor wie de Amerikaanse term ‘foot to mouth’ elke maand weer wordt doorleefd. En veel vaker dan in de media en politiek wordt aangehaald afzien van eigen inkomen om hun werknemers te kunnen betalen.

Toon

Ondernemers die ook qua arbeidsvoorwaardenontwikkeling de toon zetten. Die bijvoorbeeld al jaren ‘op de grond’ zien dat parttime werk in relatie-gedreven beroepen leidt tot een veel te groot productiviteitsverlies. Een besef dat je nu ziet doorsijpelen naar het grote bedrijfsleven en uiteindelijk ook de overheid gaat bereiken. Maar ook ondernemers die de noodzaak voor aantoonbare toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen veel sneller voelen dan de corporates. Met de MKB-familiebedrijven als de ware kampioenen in dit kamp.

Onder ondernemers is het een ‘wet van Meden en Perzen’: ken je klant en je weet waar jouw wereld uiteindelijk naar toe gaat bewegen. En grappig genoeg geldt een variant op dit principe ook voor de toekomst van het grote bedrijfsleven: ken je MKB-bedrijven en je weet hoe de corporates (en uiteindelijk ook je overheid) er over tien jaar uit gaan zien. En dat zal in de Verenigde Staten – hoewel een andere zakelijke cultuur – niet anders zijn. In dat licht is de waterscheiding van topbestuurders in de Amerikaanse Business Roundtable geen voorspelling, maar de reflectie van een elders ontwikkelde werkelijkheid. Nog steeds van elementair belang. Maar in het juiste perspectief gezet.

Stakeholder value leidt tot shareholder value. Een principe dat Lion Finance graag hanteert binnen haar CFOtoShare concept. Op basis van intergraal denken en handelen binnen MKB-bedrijven. Ook als sparringpartner bij het verbeteren van de bedrijfsvoering of het implementeren van de bedrijfsstrategie. Meer weten? Ga naar www.lion-finance.nl

 

‹ Terug naar lijst